Predmet: Osnovi elektrotehnike (06 - EOS01)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2007..

Cilj predmeta je da studente osposobi za rešavanje jednostavnih mreža vremenski konstantne struje i vremenski promenljive struje, za proračun impedansi, kao i osnovnih fizičkih parametara potrošača u ovakvim mrežama, otpornosti otpornika, induktivnosti kalemova i kapacitivnosti kondenzatora. Takođe, cilj predmeta je da se studenti, uz poznavanje monofaznih mreža, osposobe i za rešavanje jednostavnih simetričnih trofaznih mreža.
Student je obučen da izračuna struje i napone u složenoj električnoj mreži vremenski konstantnih i vremenski promenljivih struja. Student zna da izračuna impedansu različitih portrošača predstavljenih mešovitim vezama otpornika, kalemova i kondenzatora. Takodje, zna da odredi najveću moguću snagu nekog prijemnika u posmatranom kolu. Student je obučen da reši jednostavna monofazna i simetrična trofazna kola.
Rad električnih sila, napon i potencijal električnog polja. Kondenzatori. Jačina električne struje. Prvi Kirhofov zakon. Omov zakon i otpornici. Redna i paralelna veza otpornika. Džulov zakon. Drugi Kirhofov zakon. Generatori i njihove karakteristike. Prosto električno kolo. Rešavanje električnih mreža. Električna kola vremenski promenljive struje. Prostoperiodični režim, Impedansa, Rešavanje kola u kompleksnom domenu, Kompleksna snaga, Uslov prenosa maksimalne snage, Simetrični trofazni sistemi.
Putem predavanja, auditornih vežbi i grupnih i individualnih konsultacija, polazeći od jednostavnijih slučajeva i rešavajući sve komplikovanije primere, student savlađuje gradivo predviđeno nastavnim programom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Anamarija Juhas, Miodrag Milutinov, Neda Pekaric NadjZbirka zadataka iz osnova elektrotehnike za strukovne studije2012edicija FTNSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada15.00
Testdada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kisić dr Milica
Docent

Auditorne vežbe