Predmet: Internet mreže (17 - E233)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..

Ovladavanje teorijskim osnovama i tehnologijama TCP/IP mreža.
Ovladavanje osnovnim teorijskim znanjima o TCP/IP mrežama. Ovaladavanje praktičnim znanjima potrebnima za projektovanje, implementaciju i održavanje lokalnih računarskih mreža baziranih na TCP/IP modelu.
Standardi u mrežama i tela za standardizaciju. Pasivna i aktivna oprema potrebna za realizaciju računarskih mreža, struktuirano kabliranje. TCP/IP mreže: ISO referentni model i TCP/IP, prenos podataka (osnove protokola OSI 1), ethernet i serijske veze (osnove protokola OSI 2), IPv4, ICMPv4, principi rutiranja, protokoli za dinamičko rutiranje, UDP, TCP, DNS, IPv6, ICMPv6, Komunikacioni uređaji: hab, svič, ruter. Mrežni servisi (SMTP). Evolucija kampus mreža, (VLAN, VPN). Nadgledanje, upravljanje, zaštita mreže: SNMP, paketsko filtriranje, kriptografija, zaštitne barijere, kontrolisani pristup, servisi imenovanja, autentifikacioni protokoli, digitalni potpisi. Bežične komunikacije i mobilno računarstvo: evolucija, kampatibilnost standarda, specifičnosti, bežični LAN-ovi i satelitski bazirane mreže, mobilni Internet protokol.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, laboratorijske vežbe, izrada domaćih zadataka, i konsultacije. Na predavanjima se, korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na laboratorijskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć asistenta ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih i neobaveznih domaćih zadataka. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadatka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Provera se vrši usmenom konverzacijom sa asistentom i rezultat se ocenjuje. Predmetni nastavnik i asistenti obavljaju konsultacije sa studentima. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašnjenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama i, u slučaju da je predmet konsultacija samostalna izrada laboratorijskih ili domaćih zadataka, sugestije kako da poboljšaju rešenje koje su obavezni da ponude.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
William StallingsData and Computer Communications (10th edition)2014Prentice Hall, 2014, ISBN: 0-13-350648-7Engleski
Milan KeracMrežno bazirani sistemi 1 - Priručnik za vežbe2004FTN, 2004, (elektronsko izdanje)Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada50.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Savić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vuković dr Željko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kaplar dr Marija
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Grujić Glorija-Katarina
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Đukić Anica
Asistent

Računarske vežbe