Predmet: Izrada i odbrana Master rada (17 - ASM9)


Osnovne informacije

KategorijaUmetnički
Naučna oblastScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajn
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Izgradnja sposobnosti za samostalan stvaralački rad na izabranoj temi umetničkog dela iz oblasti scenskog dizajna (pod mentorstvom). Sposobnost samostalnog koncipiranja, izrade, prikazivanja, dokumentovanja i javne odbrane umetničkog dela iz oblasti scenskog dizajna.
Sposobnost samostalnog koncipiranja, izrade, prikazivanja, dokumentovanja i javne odbrane umetničkog dela iz oblasti scenskog dizajna.
Definisanje uže teme master rada – naziva umetničkog dela scenskog dizajna. Rad na kreativnom istraživanju i postavci umetničkog koncepta. Razrada umetničkog koncepta i definisanje umetničkih sredstava izražavanja. Definisanje prostornog rešenja postavke umetničkog rada u galerijskom prostoru ili ambijentu. Definisanje sadržaja i izrade završnog elaborata umetničkog rada u elektronskoj formi. Kreiranje i izrada reprezentativnih plakata na kojima treba prikazati projekat, kao i stvaralački proces. Odbrana projekta pred komisijom.
Master rad treba da bude izvedeno umetničko delo iz oblasti scenskog dizajna sa odgovarajućim tekstualnim obrazloženjem. Tekstualno obrazloženje treba da sadrži prikaz teorijskih osnova, umetničko-istraživačkog postupka, pripreme i realizacije dela, kao i prikaz izvođenja dela, percepcije i recepcije dela od strane publike. Umetničko delo može da bude događaj, prostorna intervencija, umetnička instalacija, višemedijsko umetničko delo ili ma koji drugi odgovarajući umetnički format u oblasti scenskog dizajna. Mentor definiše zadatak za izradu umetničkog master rada, a Veće studijskog programa usvaja definisan zadatak umetničkog master rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraLiteratura se određuje u skladu sa zadacima koje student obavlјa- -Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radadada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!