Predmet: Integrisani sistemi premera (12 - GI401A)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGeodezija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti geodezije, geomatike i geoinformatike. Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti premera terena i integralnih sistema za premer.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.
Sadržaj predavanja: Napredne metode merenja GNSS-om, diferencijalni (DGPS) i kinematički premer u realnom vremenu (RTK). Metode određivanja i tehnike traženja ambiguiteta (metoda najmanjih kvadrata, varijanse-kovarijanse, FASF, Lambda metoda i druge) kako za fazne tako i za kombinaciju podataka koda i faze. Planovi razvoja GPS-a i prednosti koje nove mogućnosti donose integraciji senzora i geomatici. Osnovni principi i preduslovi integracije senzora, prednosti koje proizilaze iz integracije. Karakteristike senzora koji se primjenjuju u integraciji za geodetske i geoinformatičke svrhe (GPS, inercijalni sistemi, senzori za daljinsku detekciju, odometri i žiroskopi). Alogritmi integracije senzora. Integracija GPS-a i GIS-a. Integracije senzora za negeodetske namene. Geomatički pristup integraciji senzora, definisanje prostora integrisanih senzora, problemi prikupljanja i kvaliteta podataka. Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata
Predispitne obaveze: 50% bodova student treba da obezbedi realizacijom testova i obaveznih zadataka, u toku prohađanja nastave. Ispit: završni ispit – u usmenom obliku.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H.,Colins J.GPS Theory and Practice2001Engleski
George Taylor, Geoff BlewittInteligent Positioning – GIS – GPS Unification2006WileyEngleski
Peter A. Burrough, Rachael A. McDonnellPrincipi geografskih informacionih sistema2006Građevinski fakultet BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bulatović dr Vladimir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vasić dr Dejan
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Marinković dr Goran
Vanredni profesor

Računarske vežbe