Predmet: Programski prevodioci (17 - IFE220)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za primenjene računarske nauke
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Napredno programiranje i programski jezicidada
Ovladavanje studenata problemima prevođenja sa jednog programskog jezika na drugi, principima rada programskih prevodilaca, alatima za njihovo pravljenje i načinom njihove implementacije. Ovladavanje pravljenjem programskog prevodioca na početničkom nivou.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje principe rada kompajlera; poznaje faze kompajliranja; koristi tehnike prevođenja sa jednog jezika na drugi; rukuje alatima za generisanje kompajlera i pravi skenere, parsere i jednostavne kompajlere.
Zadatak programskih prevodilaca, Vrste programskih jezika i prevodilaca, Formalni jezici, Gramatike i automati, Leksička, sintaksna i semantička analiza, Generisanje (među)koda, Upravljanje memorijom i tabela simbola, Optimizacija (među)koda, Tipovi, Interpretacija međukoda, Struktura prevodilaca, Generatori prevodilaca.
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije. Od ukupno 100 bodova, 70 bodova se ostvaruje u toku nastave, a 30 u okviru zavrsnog ispita. Da bi položio ispit student mora prikupiti najmanje 55 bodova.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Suvajdžin-Rakić, Z., Hajduković, MProgramski jezik mini C : specifikacija i kompajler2014Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih nauka, Edicija tehničke nauke – udžbeniciSrpski jezik
Suvajdžin Rakić, Z., Rakić, P.Flex & bison2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada25.00
Složeni oblici vežbidada25.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdane15.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ivančević dr Vladimir
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gajić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turović Radovan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vještica dr Marko
Asistent

Računarske vežbe