Predmet: Programski prevodioci (17 - IFE220)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za primenjene računarske nauke
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Napredno programiranje i programski jezicidada
Ovladavanje studenata problemima prevođenja sa jednog programskog jezika na drugi, principima rada programskih prevodilaca, alatima za njihovo pravljenje i načinom njihove implementacije. Ovladavanje pravljenjem programskog prevodioca na početničkom nivou.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje principe rada kompajlera; poznaje faze kompajliranja; koristi tehnike prevođenja sa jednog jezika na drugi; rukuje alatima za generisanje kompajlera i pravi skenere, parsere i jednostavne kompajlere.
Zadatak programskih prevodilaca, Vrste programskih jezika i prevodilaca, Formalni jezici, Gramatike i automati, Leksička, sintaksna i semantička analiza, Generisanje (među)koda, Upravljanje memorijom i tabela simbola, Optimizacija (među)koda, Tipovi, Interpretacija međukoda, Struktura prevodilaca, Generatori prevodilaca.
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije. Od ukupno 100 bodova, 70 bodova se ostvaruje u toku nastave, a 30 u okviru zavrsnog ispita. Da bi položio ispit student mora prikupiti najmanje 55 bodova.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Suvajdžin-Rakić, Z., Hajduković, MProgramski jezik mini C : specifikacija i kompajler2014Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih nauka, Edicija tehničke nauke – udžbeniciSrpski jezik
Suvajdžin Rakić, Z., Rakić, P.Flex & bison2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada25.00
Složeni oblici vežbidada25.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdane15.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ivančević dr Vladimir
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gajić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turović Radovan
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vještica dr Marko
Asistent-master

Računarske vežbe