Predmet: Izrada i odbrana master rada (09 - IGA0ZR)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih praktičnih i teorijskih znanja iz odgovarajuće oblasti u praksi u oblasti računarstva i automatike.Osposobljavanje studenata za praćenje literature i istraživački rad.
Izradom i odbranom master rada studenti koji su završili studije treba da budu kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Diplomirani student stiče temeljno poznavanje i razumevanje svih disciplina odabrane studijske grupe, kao i sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Diplomirani studenti su sposobni da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate svog rada. Svršeni studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim oktuženjem.
Inženjerska animacija u tehničkim disciplinama, primena u sumulacijama u mašinstvu, građevini, arhitekturi, saobraćaju... Primena animacije u medicini. Formiranje kratkih animiranih filmova.
Mentor za izradu i odbranu master bira jedan od ponuđenih modula (isti modul kao i za teorijske osnove) iz kojeg će student da radi master rad i formuliše temu sa zadacima za izradu master rada. Kandidat u konsultacijama sa mentorom samostalno radi na problemu koji mu je zadat. Nakon izrade rada i saglasnosti mentora da je uspešno urađen rad, kandidat brani rad pred komisijom koja se sastoji od najmanje tri člana od kojih bar je jedan sa drugog Fakulteta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!