Predmet: Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada (12 - ASM10)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-umetnički
Naučna oblastUmetnost primenjena na arhitekturi, tehniku i dizajn
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj pripreme, izrade, javnog prikazivanja i javne odbrane master rada je da student artikuliše, prikaže i odbrani sopstveno umetničko delo u oblasti scenkse arhitekture i dizajna uključujući i teorijsko-istraživačke postavke na kojima je delo nastalo.
Sposobnost samostalnog teorijskog istraživanja, kretivne primene rezultata istraživanja u kreiranju ličnog teorijskog diskursa, sposobnost samostalnog organizovanja i sprovođenja umetničkog istarživanja, kao i primene rezultata tog istraživanja u ličnom umetničkom postupku. Sposobnost samostalne pripreme i izrade složenog umetničkog dela. Sposobnost koncipiranja i organizacije prikazivanja sopstvenog umetničkog dela, sposobnost argumentacije i odbrane teorijskih stavova i uverenja, kao i umetničkog postupka i rezultata.
Scenska arhitektura, Scenski dizajn, Scenska tehnika i tehnologija. Dizajn arhitektonskog, scenskog i virtuelnog prostora. Teorija i kritika scenskog dizajna.
Master rad treba da bude originalno, izvedeno ili prikazano umetničko delo, iz oblasti scenske arhitekture i dizajna. Umetničko delo mora biti praćeno tekstualnim obrazloženjem dela koje sadrži prikaz teorijskih osnova, referentnih primera iz literature, kao i domaće i inostrane teorije i prakse, prikaz umetničko- istraživačkog postupka, detaljan prikaz pripreme, realizacije i izvođenja dela kao i percepcije i recepcije dela od strane publike. Umetničko delo iz oblasti scenske arhitekture i dizajna može da bude događaj, prostorna intervencija, umetnička instalacija, višemedijsko umetničko delo ili ma koji drugi odgovarajući umetnički format u oblasti scenske arhitekture i dizajna. Mentor, na predlog kandidata, definiše predlog zadatka za izradu umetničkog master rada, a usvaja ga i verifikuje Veće studijskog programa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraLiteratura i izvori definisani studijskim programom u celini, kao i u prijavi teme umetničkog master projekta.2012Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada20.00
Seminarski raddada20.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!