Predmet: Bezbednost i privatnost Internet stvari (19 - SEM020)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 28.10.2018..

Osposobljavanje studenata za primenu metoda i tehnika za modelovanje i implementaciju bezbednosnih aspekata sistema Internet stvari uz zaštitu i očuvanje privatnosti korišćenih podataka.
Nakon uspešno završenog kursa studenti su stekli teorijska i praktična znanja o inženjeringu bezbednosnih sistema Internet stvari, zaštiti i očuvanju privatnosti korišćenih podataka. Studenti su u stanju da dizajniraju, implementiraju i evaluiraju najsavremenije bezbednosne tehnike koje se koriste na uređajima od kojih su sačinjeni IoT sistemi. Takođe, studenti su u stanju da razumeju različite bezbednosne pretnje po sisteme Internet stvari i metode za njihovu detekciju, sprečavanje i remedijaciju.
Uvod u inženjering bezbednosnih sistema Internet stvari: definicija (predmet interesovanja), osnovni pojmovi, bezbednosni zahtevi, tipovi uređaja i arhitektura. Vrste napada: bežično prikupljanje informacija i mapiranje, fizički napadi na uređaje, napadi na protokole, aplikativni napadi. Principi bezbednog inženjeringa u IoT: ugrađivanje bezbednosnih aspekata u dizajn i implementaciju, modelovanje pretnji, usklađenost sa standardima, nadgledanje sistema, penetraciono testiranje, bezbednosni treninzi i edukacija. Kriptografija u IoT: algoritmi za enkripciju, dekripciju, heš funkcije, digitalni potpisi, kriptografske kontrole ugrađene u IoT komunikacione protokole i protokole za razmenu poruka, razmena ključeva. Upravljanje identitetom i kontrola pristupa u IoT: registracija i životni ciklus registrovanog uređaja, autentifikacioni mehanizmi, IoT IAM (Identity and Access Management) infrastruktura, šeme kontrole pristupa, modeli verovanja. Zaštita podataka i očuvanje privatnosti u IoT: izazovi i zahtevi za ostvarivanje privatnosti podataka u IoT, procena uticaja dizajna na privatnost podataka, šeme za zaštitu privatnosti. Bezbedno računarstvo u oblaku namenjeno IoT: servisi u oblaku za IoT, bezbednosne kontrole servisa u oblaku za IoT, novi pristupi u integraciji računarstva u oblaku i Internet stvari.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Edward Ashford Lee, Sanjit Arunkumar SeshiaIntroduction to embedded systems: A cyber-physical systems approach2017MIT PressEngleski
Knapp, E.D., Samani, R.Applied Cyber Security and the Smart Grid2013ElsevierEngleski
Brian Russell, Drew Van DurenPractical Internet of Things Security2016Packt PublishingEngleski
Tyson MacaulayRIoT Control: Understanding and Managing Risks and the Internet of Things2016Morgan Kaufmann - ElsevierEngleski
Li, S., Xu, L.D.Securing the Internet of Things2017ElsevierEngleski
Rosner, G.Privacy and the Internet of Things2017O ReillyEngleski
Knapp, E.D., Langill, J.T.Industrial Network Security: Securing Critical Infrastructure Networks for Smart Grid, SCADA, and Other Industrial Control Systems2015ElsevierEngleski
Wendell OdomCCNA 200-301 Zvanični vodič za sertifikat, knjiga 12020KOMPJUTER BIBLIOTEKASrpski jezik
Džejms ForšouNAPADI NA MREŽNE PROTOKOLE HAKERSKI VODIČ2018MIKRO KNJIGASrpski jezik
Dogan IbrahimRASPBERRY PI 32014AGENCIJA EHOSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vejnović Mina
Asistent

Računarske vežbe