O studijskom programu


30.05.2014. - 12:48 
Studijski program specijalističkih strukovnih studija Energetika, elektronika i telekomunikacije predstavlja drugi nivo strukovnih studija i nadovezuju se na studijske programe osnovnih strukovnih studija za oblast elektrotehnike i računarstva na visokim strukovnim školama ili na strukovnim studijama fakulteta.

   Smer: Komunikacione tehnologije
   Smer: Elektroenergetika - Obnovljivi izvori električne energije
   Smer: Praktična elektronika i mikroelektronika
   Smer: Biomedicinska merenja i instrumentacija

Ove specijalističke strukovne studije treba da pruže konkretna primenjena znanja iz užih oblasti elektroenergetike-obnovljivih izvora električne energije, elektronike, telekomunikacija i električnih merenja u medicini.
Ovaj studijski program u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Konkretno, ovaj program treba da omogući studentima da iz skupa ponuđenih predmeta izaberu one koji će im pomoći da dodatno konkretizuju i specijalizuju svoja znanja, koja se baziraju na razumevanju osnovnih fizičkih principa iz različitih oblasti elektrotehnike i računarstva, ovladaju dopunskim stručnim znanjima za realizaciju savremenih tehničkih sistema, steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primeniti i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u postupke razvijanja novih proizvoda i sistema.
Prilikom upisa svakom kandidatu se određuje savetnik. Savetnik prati rad i napredovanje kandidata. Student pored ponuđenih predmeta može da bira i neki drugi izborni predmet sa akreditovanih studijskih programa fakulteta, univerziteta i šire, uz saglasnost rukovodioca studijskog programa.