Predmet: Organizacija podataka (17 - SE0013)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.11.2012..

Osnovno obrazovanje studenata u oblasti organizacije podataka u sistemima datoteka i sistemima relacionih i nerelacionih (NoSQL) baza podataka. Ovladavanje modelima podataka i fizičkim strukturama podataka na eksternim memorijskim uređajima. Osposobljavanje studenata za razvoj i korišćenje sistema datoteka.
Stečena znanja koriste se u praksi, predmetu Baze podataka i drugim stručnim predmetima. Nakon uspešno završenog kursa, student razume principe organizacije podataka u sistemu datoteka i sistema za upravljanje podacima.
Uvod u sisteme datoteka i sisteme relacionih i nerelacionih (NoSQL) baza podataka. Modeli podataka. Fizičke strukture podataka na eksternim memorijskim uređajima. Usluge operativnog sistema i sistemski pozivi. Metode pristupa. Metode i postupci organizacije datoteka. Serijska, sekvencijalna, rasuta, indeks-sekvencijalna i indeksna datoteka s B stablom.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih i računarskih vežbi (u računarskoj laboratoriji) i konsultacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na završni ispit predstavlja izvršenje svih predispitnih obaveza, u minimalnom obimu od 30 poena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A.V. Aho, J.D. Ullman, J.E. HopcroftData Structures and Algorithms1983Addison-WesleyEngleski
Cormen, T.H. et al.Introduction to Algorithms2009MIT Press, CambridgeEngleski
Mogin, P.Strukture podataka i organizacija datoteka1994Student, Novi SadSrpski jezik
Ramakrishnan R., Gehrke J.Database Management Systems2000Mc Graw HillEngleski
Pramod J. Sadalage, Martin FowlerNoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence2014Kindle EditionEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada15.00
Složeni oblici vežbidada15.00
Složeni oblici vežbidada25.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kordić dr Slavica
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ristić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jelić Milena
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe