Predmet: Informacioni sistemi i baze podataka (06 - GI205)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Osnovno obrazovanje studenata u oblasti informacionih sistema i baza podataka. Osposobljavanje studenata za praćenje projekata u oblasti razvoja informacionih sistema i baza podataka.
Upoznavanje pojma i uloge informacionog sistema u nekom organizacionom sistemu. Upoznavanje aktuelnih modela podataka, posebno relacionog modela. Savlađivanje osnovnih tehnika primene struktuiranog upitnog jezika SQL na serverima baza podataka.
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka.Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. ER model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jezika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulaciji podacima u BP. Osnove obrade transkacija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih i računarskih vežbi (u računarskoj laboratoriji) i konsultacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na završni ispit predstavlja izvršenje svih predispitnih obaveza.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mogin P, Luković I.Principi baza podataka1996Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Mogin P.Strukture podataka i organizacija datoteka1994Fakultet tehničkih nauka, Novi SadEngleski
Date C. J. An Introduction to Database Systems 2004 Addison Wesley Engleski
Mihajlović D.Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni(projektni)zadatakdada10.00
Predmetni(projektni)zadatakdada10.00
Predmetni projekatdada15.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Luković dr Ivan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Segedinac Milan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Satarić Bogdan

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vujanović Angelina
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Terzić Branko
Asistent-master

Računarske vežbe