Predmet: Odabrana poglavlja iz informacionih tehnologija (09 - SZP01)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2009..

Osposobiti studente za procenu, izbor i upotrebu savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija i alata specifičnih za domen primene.
Stečena specijalistička znanja i veštine omogućiće studentima jednostavnije snalaženje pri oceni i izboru adekvatnih savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija i alata u domenu specijalnosti.
Pregled savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija i njihov uticaj na tehnologiju procesa rada organizacionih sistema. Savremeno elektronsko poslovanje i elektronska razmena dokumenata. Savremeni informacioni sistemi i servis orijentisane arhitekture. Savremeni alati za modelovanje, simulaciju i projektovanje tehnoloških sistema iz domena specijalnosti.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, praktičan rad na računaru, izrada projekta, i konsultacije.Na predavanjima se, korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata tako što su studenti obavezni da izlože sadržaje koji im se dodele. Praktični deo studenti savladavaju radom na računaru. Student je obavezan da samostalno uradi odabrani projekat.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
skup autoraOdabrani stručni članci dostupni elektronski2008-Engleski
pojedinačne specijalizovane softverske kućeSavremeni alati za projektovanje2008Softverske kompanijeEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Živanov dr Žarko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lončar-Turukalo dr Tatjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kupusinac dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Šenk Vojin

Predavanja
Nedostaje slika

Marčetić dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bojić dr Sanja
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kisić dr Milica
Docent

Auditorne vežbe