Predmet: Projektovanje i optimizacija tehnoloških procesa proizvodnje (17 - PMS432)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtualno projektovanje
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.08.2017..

Sticanje znanja, kompetencija i stručnih veština za rešavanje složenih zadataka projektovanja i optimizacije tehnoloških procesa izrade i montaže proizvoda u proizvodnim preduzećima. Razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim veštinama primene informaciono-komunikacionih tehnologija u predmetnoj oblasti.
Po uspešnom završetku ovog kursa student je u stanju da: Definiše i objasni osnovne zadatke projektovanja i optimizacije tehnoloških procesa prozvodnje; Analizira crteže proizvoda, izvrši izbor pripremaka, projektuje idejna rešanja tehnoloških procesa, odredi dodatke za obradu i precizira karte operacija sa potrebnim resursima (mašine, alati, pribori, merila), parametrima i vremenima obrade; Definiše sve tehnološke podloge za primene CAM sistema u generisanju tehnološkog procesa i upravljačkih informacija; Projektuje tehnološke procese montaže proizvoda; Definiše objekte i ciljeve optimizacije, nabroji osnovne metode optimizacije; Definiše racionalne varijante tehnoloških procesa izrade proizvoda i odredi optimalnu varijantu na bazi vremena i troškova kao funkcija cilja.
Uvod u projektovanje tehnoloških procesa. Tehnička priprema proizvodnje. Tehnološka priprema proizvodnje. Proizvod kao objekat proizvodnje. Tehnička i tehnološka dokumentacija. Tehnološki proces obrade i montaže. Analiza tehnologičnosti proizvoda. Pripremci. Dodaci za obradu. Tačnost obrade i montaže. Mogućnosti povećanja kvaliteta tehnoloških procesa. Sistemi i metode projektovanja tehnoloških procesa. Tehnološke podloge za razvoj i primenu AFTs. Racionalizacija projektovanja tehnoloških procesa. Automatizacija projektovanja tehnoloških procesa obrade. Osnove CAPP sistema. Projektovanje tehnoloških procesa montaže i demontaže. Reinženjering tehnoloških procesa. Osnove tehnoekonomske optimizacije. Metode, objekti i ciljevi optimizacije. Analitičke i eksperimentalne metode. Vreme i troškovi proizvodnje. Jednokriterijumska i višekriterijumska optimizacija proizvoda i tehnoloških procesa. Savremeni prilazi u projektovanju i optimizaciji tehnoloških procesa proizvodnje i softverska podrška.
Nastava se izvodi u vidu predavanja, laboratorijskih i računarskih vežbi. U okviru predavanja izlaže se teorijski deo gradiva sa karakteristim primerima iz prakse. Na laboratorijskim vežbama praktično se primenjuju stečena znanja kroz konkretne primere i rad na raspoloživoj opremi. U okviru računarskih vežbi vrši se obučavanje studenata u primeni informacionih tehnologija iz nastavne oblasti. U cilju proširenja praktičnih znanja vrši se poseta preduzećima. Redovno se održavaju konsultacije u cilju približavanja nastavnog gradiva i izrade odgovarajućih grafičkih radova. Kolokvijumi se odnose na teorijski deo gradiva, a ispit je pismeni u okviru koga se rade odgovarajući zadaci.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Todić, V.Projektovanje tehnoloških procesa2004Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Todić, V., Stanić, J.Osnove optimizacije tehnoloških procesa i konstrukcije proizvoda2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Todić, V., Banjac, D.Projektovanje i optimizacija tehnoloških procesa obrade1993Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Scallan, P.Process planning: The Design/Manufacture Interface2003MA:Butterworth-Hienemann, BostonEngleski
Zrilić, R., Borojević, S.Projektovanje tehnoloških procesa2011Mašinski fakultet, Banja LukaSrpski jezik
Rehg, J.A., Kraebber, H.W.Computer-Integrated Manufacturing, Second edition2001Prentice Hall, New JerseyEngleski
Lukić, D.Razvoj sistema za automatizovano projektovanje tehnoloških procesa izrade alata za brizganje plastike, magistarska teza2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Mečanin, V., Jurković, M., Višekruna, V.Tehnološki procesi automatske proizvodnje1985Mašinski fakultet, Banja LukaSrpski jezik
Milošević, M.Razvoj specijalizovanog CAD/CAPP/CAM rešenja primenom savremenih programskih sistema opšte namene, magistarska teza2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Jovišević, V.Projektovanje tehnoloških procesa2005Mašinski fakultet, Banja LukaSrpski jezik
Babić, B.Projektovanje tehnoloških procesa1999Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumneda20.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milošević dr Mijodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zagoričnik Marko
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Božić Dejan
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Milošević dr Mijodrag
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe