Predmet: Pribori (06 - P306)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMetrologija, kvalitet,ekološko-inženjerski aspekti, alati i pribori
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Cilj predmeta predstavlja ovladavanje znanjima u oblastima izbora, proračuna i eksploatacije pribora, koja omogućavaju studentu samostalno izvođenje navedenih postupaka u praksi. Cilj predmeta je da diplomirani inženjer stekne kompetencije za primenu naprednih alata za upravljanje priborima.
Studenti će biti osposobljeni za samostalan izbor, proračun i eksploataciju pribora. Studenti stiču kompetencije za definisanje strategija upravljanja priborima u različitim procesima inženjerstva.
Opšte o priborima. Pojam, mesto i uloga pribora. Koncepcije pribora, njihove karakteristike i primena. Osnovni elementi pribora - elementi za pozicioniranje, elementi za stezanje, elementi tela pribora, elementi za vođenje alata, elementi za podešavanje položaja alata, elementi za vezu, ostali elementi pribora (elementi za premošćavanje visinskih i dužinskih rastojanja, elementi za manipulaciju sa priborom, elementi za pozicioniranje pribora na mašini, sigurnosni elementi, translatorni elementi, obrtni elementi). Uticajni faktori, osnovna pravila i tok u projektovanju pribora. Mehanizacija i automatizacija pribora. Izbor, primena i eksploatacija pribora. Univerzalni pribori. Pribori za grupnu tehnologiju. Modularni pribori. Fazno izmenjivi pribori. Pribori za montažu. Pribori za demontažu. Pribori u metrologiji i kontroli kvaliteta. Pribori za koordinatne merne mašine. Pribori za zavarivanje. Pribori za spajanje. Pribori za aditivnu proizvodnju. Pribori za rukovanje. Pribori za precizno inženjerstvo. Pribori u fleksibilnim proizvodnim sistemima. Pribori u medicini i stomatologiji.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hodolič, J.; Vukelić, Đ.Pribori2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Tanović, LJ.; Jovičić, M.Alati i pribori - projektovanje, proračuni i konstrukcije pomoćnih pribora2005Mašinski fakultet - BeogradSrpski jezik
Tadić, B.Specijalni stezni pribori - zbirka rešenih zadataka2002Mašinski fakultet u KragujevcuSrpski jezik
Campbell, P.D.Q. Basic Fixture Design1994Industrial Press Inc.Engleski
Hoffman, E. G.Jig and fixture design2004Cengage LearningEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vukelić dr Đorđe
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Šokac dr Mario
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Santoši dr Željko
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Štrbac dr Branko
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe