Predmet: Tehnologija livenja (06 - P110)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTehnologija livenja i termičke obrade i inženjerstvo površina, mikro i nano tehnologije
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje sa osnovnim znanjima iz tehnologije livarstva. Izučavanje opreme, tehnolologije i alata neophodnih u livarstvu. Upoznavanje sa značajem i primenom odlivaka u mašinstvu.
Studenti dobijaju znanje neophodno za izbor postupaka i parametara procesa livenja. Stečenim znanjem student će moći da izabere optimalni postupak livenja zavisno od serije, primene, neophodnih mehaničkih osobina i tolerancija koji se stavljaju pred odlivak.
Značaj i primena livarstva kod nas i u svetu. Tehnologije livenja i kalupovanja u pojedinačnoj, serijskoj i masovnoj proizvodnji. Pregled postupaka, opreme i tehnoloških specifičnosti livenja u pesku, livenja u kokilama, livenja pod pritiskom, preciznog livenja, centrifugalnog livenja itd. Uticaj pripreme i kvaliteta peska na osobine odlivka. Uticaj konstrukcije, materijala i debljine zidova na kvalitet odlivaka. Najvažniji livački materijali - sivi liv, čelični liv, nodularni liv i temper liv. Trendovi razvoja u livarstvu.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na laboratorijskim vežbama se rade konkretni zadaci i praktično primenjuju stečena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno. Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama, urađenih obaveznih zadataka, uspeha na kolokvijumima i usmenom delu ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kovač, R.Tehnologija izrade odlivaka2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
John CampbellCastings2003ElsevierEngleski
Grupa autoraMetals Handbook – Vol 7, Casting1997ASM – Metals Park, OhioEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Škorić dr Branko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Lazar
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Baloš dr Sebastian
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Lazar
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kukuruzović Dragan

Laboratorijske vežbe