Predmet: Sistemi automatskog upravljanja (17 - BMI125)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2012..

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti upravljanja sistemima sa naglaskom na upravljanje biološkim sistemima.
Stečena osnovna znanja iz oblasti upravljanja sistemima. Sposobnost primene stečenih znanja na analizu bioloških sistema.Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a pre svega predstavljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Osnovni pojmovi i principi sistema automatskog upravljanja. Matematički opisi kontinualnih linearnih i nelinearnih sistema. Lapalasova transformacija. Funkcija prenosa. Algebra funkcije prenosa. Graf toka signala. Analiza stabilnosti sistema analitičkim metodama. Regulatori. Ocena kvaliteta upravljanja u stacionarnom i prelaznom režimu. Geometrijsko mesto korena. Analiza i sinteza sistema u frekvencijskom domenu: Nikvistov kriterijum stabilnosti, preteci stabilnosti, Bodeova metoda. Koncepcija prostora stanja sistema. Izbor i podešavanje parametara industrijskih regulatora: PID regulator.
Predavanja, auditorne vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Michael C.K. KhooPhysiological Control Systems: Analysis, Simulation and Estimation2000John Wiley & Sons, inc., Hoboken, New JerseyEngleski
Stojić, M.Sistemi automatskog upravljanja1999Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Kovacević, B., Đurović, Ž.Sistemi automatskog upravljanja – zbornik rešenih zadataka1995Nauka, BeogradSrpski jezik
Dorf, R.C., Bishop, R.H.Modern Control Systems2017Pearson, HarlowEngleski
Kovacević, B., Đurović, Ž.Sistemi automatskog upravljanja : zbornik rešenih zadataka1995Elektrotehnički fakultet, BeogradSrpski jezik
Turajlić, S.Sistemi automatskog upravljanja1987Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BeogradSrpski jezik
Petrović, T.Sistemi automatskog upravljanja1987Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BeogradSrpski jezik
Sekulić, M.Osnovi teorije automatskog upravljanja : servomehanizmi 1976Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Korobov, J.Rešeni zadaci iz osnova teorija sistema i teorije automatskog upravljanja1985Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stanišić dr Darko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gluhović Mihailo
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Gluhović Mihailo
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe