Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер информационог инжењеринга (Дипл. инж. инф. инжењ.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Електротехника и рачунарство; Инжењерски менаџмент;


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


Студијске групе
Аналитички инжењеринг
Примењени информациони инжењеринг


 

Студијски програм основних академских студија Информациони инжењеринг, праћен мастер академским студијским програмима, под називима Информациони инжењеринг и Информациони и аналитички инжењеринг, представља нови и модеран студијски програм на Факултету техничких наука који припада области интердисциплинарних инжењерских студија, с доминантним ослањањем на област електротехнике и рачунарства....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Кордић др Славица
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Алгебра44009
Програмски језици и структуре података40409
Увод у информациони и финансијски инжењеринг20113
Комуникологија20022
Механика22005
Изборни страни језик20012

Година: 1, Семестар: Летњи

Математичка анализа 144009
Архитектура рачунара40319
Теорија алгоритама30125
Основе финансијског инжењеринга 131025
Енглески језик - напредни средњи20002

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 233007
Основе теорије графова и комбинаторике33007
Објектно програмирање40318
Логичко пројектовање рачунарских система 130216
Енглески језик за инжењере 120002

Година: 2, Семестар: Летњи

Вероватноћа и случајни процеси21015
Оперативни системи40318
Веб програмирање30216
Основе финансијског инжењеринга 232005
Математичка логика32006

Година: 3, Семестар: Зимски

Методе оптимизације42118
Нумерички алгоритми и нумерички софтвер20114
Базе података 141218
Програмски преводиоци30205
Обрада временских низова података32105

Година: 3, Семестар: Летњи

Основи рачунарске интелигенције40318
Паралелно рачунарство20204
Практикум из статистике10014
Изборни предмет ИФИ3220114
Изборни предмет ИФИ3340316
Изборни предмет ИФИ3420204

Година: 4, Семестар: Зимски

Аналитички инжењеринг
Примењени информациони инжењеринг

Година: 4, Семестар: Летњи

Аналитички инжењеринг
Примењени информациони инжењеринг
 Документа