Наставник страних језика мр Марина Катић


Недостаје слика

мр Марина Катић

Наставник страних језика


Телефон021/485-2300
E-mail
Академско звањеНаставник страних језика
КанцеларијаКабинет 003

Дипломирала је 1987 год. на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Магистарске студије је уписала 2000/01 на Факултету техничких наука, а тему магистарског рада “Улога и значај терминологије у електронском пословању” одбранила је 2006. год. Докторску дисертацију са темом "Терминологија и модели електронских уговора у процесу електронског пословања" пријавила је у септембру 2006.год. Стручну каријеру је започела 1987. год. на "Институту за плућне болести и ТБЦ" у Сремској Каменици, као пословни секретар – инокореспондент, где је преводила научне радове и обављала коресподенцију са страним научним установама. Од 1988. до 2001. год. радила је у "Агровојводини - ЕXПОРТ-ИМПОРТ", Нови Сад, као стручни преводилац, где се бавила превођењем пословних текстова и документације. Од 1999. год. сарађује са Факултетом техничких наука као спољни сарадник - предавач. 2001. год. изабрана је у звање Предавача за енглески језик на Факултету тахничких наука, где се и исте године запослила. 2005. год. је реизабрана у исто звање. Поседује искуство у преводјењу уговора, пословних писама, техничких спецификација и сличних докумената везаних за спољно-трговинско пословање у писменој форми, као и у консекутивном преводјењу приликом склапања уговора са страним фирмама. Има звање Овлашћеног судског тумача за енглески језик, које је добила решењем Министра правде 1999. год. Члан је Удружења научних и стручних преводилаца Војводине од 1988. год. и Удружења наставника енлеског језика (Енглисх Лангуаге Теацхерс Ассоциатион - ЕЛТА).

Наставник страног језика
09.06.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Предавач01.11.2001.Департман за опште дисциплине у техници
Виши наставник страног језика09.06.2014.Катедра за друштвене науке
НазивУ Установи
нема

Диплома

Филолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

1987

ТЕРМИНОЛОГИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Филолошки факултет

2006

Localization of Anglicisms in Serbian

Мастер рад

Филолошке науке

Филолошки факултет

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаKatić M., Šafranj J.: An Analysis of Dissertation Abstracts Written by Non-native English Speakers at a Serbian University: Differences and Similarities Across Disciplines, in M.Chitez et al. (eds), University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition, Translation and Innovation, Multilingual Education, Springer Nature Switzerland AG, 2018, str. 231-248, ISBN 978-3-319-95197-3, UDK: 2213-3208
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомКатић М., Шафрањ Ј.: Превођење термина електронског пословања: преводилачке технике кроз призму контрастивне анализе, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2015, Вол. 58, Но 2, пп. 235-248, ИССН 0352-5724, УДК: 80/81(082
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Katić M.: Technical Description in Academic Writing, 8. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad, 3-4 Novembar, 2016, pp. 489-494
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Katić M.: ESP in Engineering Education, 7. The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21 Jun, 2016, pp. 73-88
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMirović I., Katić M.: Fostering Modernization and Innovation at Universities and the Role of English Language Teaching , 1. WBCInno International conference, Novi Sad, 18 Septembar, 2015, ISBN 978-86-499-0203-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Katić M.: Syntactic Properties of Non-finite Clauses in Academic Written Discourse, 891. Treća međunarodna konferencija Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 26-27 Septembar, 2014, pp. 519-525
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić M., Šafranj J.: Problem-based Learning in ESP Classroom: Impact on Language for Engineers, 891. Treća međunarodna konferencija Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 26-27 Septembar, 2014, pp. 235-248, ISBN 978-86-7680-321-7
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠafranj J., Gojkov-Rajić A., Katić M.: The Effects of Students´ Meta-cognitive Abilities and Gender on the Development of Their Foreign Language Skills, Nastava i vaspitanje, 2018, Vol. 67, No 1, pp. 147-161, ISSN 0547-3330, UDK: 159.953.3.072:81'243-057.875 159.922.072-057.875
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМарина Катић, Костадин Пушара, “Standardization of E-Commerce Terminology“, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Vol.III, Part 2, 2005, ISSN 1584-2665, Edition Mirton, Timisoara (Romania), pp.31-36.
(М52) Рад у часопису националног значајаКатић М., Шафрањ Ј.: Творбени процеси у енглеском језику: Нове речи у области инжењерства заштите животне средине, Pedagoška stvarnost, 2014, No 1, pp. 95-101, ISSN 0553-4569, UDK: 37
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић М., Шафрањ Ј., Мировић И.: Предлог о усвајању енглеских скраћеница за називе титула и звања инжењерских струка, 22. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, 16-19 Februar, 2016, pp. 303-308, ISBN 978-86-7892-795-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић М., Шафрањ Ј., Мировић И.: Преводјење назива титула и звања стечених на Факултету техничких наука у Новон Саду: некад и сад , 21. TREND - Trendovi razvoja, Zlatibor, 23-26 Februar, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарина Катић, Костадин Пушара, “Standardization of E-Commerce Terminology“, VIII International Symposium on Interdisciplinary Regional Research - ISSIR 2005, Szeged (Hungary), 19-21. 04. 2005., University of Szeged, CD ROM.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ.Катић, К.Пушара, „Зашто је потребна стандардизација термина електронске трговине“, XLIX Конференција за ЕТРАН, Будва, 05.-10. 06. 2005., Зборник радова, ЦД-РОМ и књига, Свеска 3, pp.238-241.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ.Катић, К.Пушара, „Језички аспекти у процесу интернационализације“, XIII конференција Индустријски системи са међународним учешћем – ИС 2005, Херцег Нови, Сеп. 2005, ISBN 86-7780-008-5, pp.887-894.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ.Катић, “Дерегулација у електропривреди са аспекта тумачења и превођења енглеских термина на српски језик”, III Југословенско саветовање о електродистрибутивним мрежама, ЈУКО-ЦИРЕД, Врњачка Бања, Окт. 2002, Свеска 4, P-7.04, pp.153-158, (knjiga i CD ROM).
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ.Катић, “Енглески језик у служби међународног менаџмента“, XII међународна конференција Индустријски системи – IS 2002, Врњачка Бања, Нов. 2002, pp.146-151
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ.Катић, “Англицизми у језику технике”, XLVII Конференција ЕТРАН, Херцег Нови, Јун 2003, ЦД-РОМ и књига, Свеска 3, pp. 241-244.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарина Катић, Костадин Пушара, “Need for E-Commerce Term Standardization and Harmonization”, Western Business & Management Conference 2004, Las Vegas (USA), Oct.2004, CD ROM.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМ.Катић, “О техникама превођења неких енглеских термина енергетске електронике”, 11th International Symposium on Power Electronics – Ee 2001, Novi Sad, Oct.-Nov.2001, pp.154-157.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМ.Катић, “Terminology of E-Commerce”, 7th International Symposium on Interdisciplinary Regional Research – ISIRR 2003, Hunedoara (Romania), Sept. 2003, CD-ROM – Paper 0104.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуМ.Катић, “Key Terms of Business Environment”, PSU-UNS Int. Conference Energy and Environment, Hat Yai (Thailand), Dec. 2003, .
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Наставник страних језикаАнглистика и језик струкеУниверзитет у Новом Саду09.06.2019.
Виши наставник страних језикаАнглистика и језик струкеУниверзитет у Новом Саду09.06.2014.
Предавач страних језика и вештинаЕнглески језик08.07.2010.
Асистент приправник РЕнглески језикФакултет техничких наука01.10.2001.