проф. др Јелисавета Шафрањ


Недостаје слика

др Јелисавета Шафрањ

Редовни професор


Телефон021/485-2308
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 904

1982 године на Универзитету у Новом Саду завршила сам Филозофски факултет, Одсек за енглески језик и књижевност и стекла звање професора енглеског језика и књижевности. 1994 године завршила сам Постдипломске специјалистичке студије на Филолошком факултету у Београду, Одсек за англистику, и одбранила специјалистички рад под називом ''Испитивање ставова и мотивације ученика гимназије према друштву и култури народа енглеског говорног подручја, према учењу страних језика и према учењу и настави енглеског језика као страног'', код ментора проф.др Наума Димитријевића. 2000 године завршила сам Постдипломске магистарске студије из области методике наставе енглеског језика на Филолошком факултету у Београду и одбранила магистарску тезу под називом ''Дискурс анализа уџбеника енглеског језика за гимназију'', код ментора др Смиљке Стојановић, и тако стекла академски назив магистра филолошких наука. 2008 године на Филолошком факултету у Београду одобранила сам Докторску дисертацију под називом ''Реторичка структура у дискурсу енглеског пословног језика'' и стекла академски назив доктора филолошких наука. Од 1982 године бавим се педагошким радом као професор енглеског језика, а од 2000 године радим на Факултету техничких наука као предавач енглеског језика као језика струке. Предавала сам на електротехничком одсеку, масинском одсеку, одсеку графичког дизајна и одсеку индустријских система и индустријског инжењерства и менаџмента. Уже специјалности су анализа дискурса, лингвистика текста, лингвистичка реторика, примењена и корпусна лингвистика као и енглески  језик струке.

Редовни професор
20.07.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент20.07.2009.01.07.2014.Департман за опште дисциплине у техници
Виши предавач24.06.2005.01.07.2009.Департман за опште дисциплине у техници
Ванредни професор20.07.2014.Катедра за друштвене науке
НазивУ Установи

Диплома

Филолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

1982

Дискурс анализа уџбеника енглеског језика за гимназију

Магистратура

Филолошке науке

Филолошки факултет

2000

Испитивање ставова и мотивације ученика гимназије према друштву и култури народа енглеског говорног подручја, према учењу страних језика и према учењу и настави енглеског језика као страног

Специјализиција

Филолошке науке

Филолошки факултет

1994

Реторичка структура у дискурсу енглеског пословног језика

Докторат

Филолошке науке

Филолошки факултет

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаNikolić S., Ćosić I., Vrgović P., Šafranj J., Strak M.: Perception of Educational Environment in the Region of Former Yugoslav Republics: PER_EDU, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2011, ISBN 978-86-7892-402-6
(М23) Рад у међународном часописуReflections of English Language Teachers Concerning Computer Assisted Language Learning (Call), NEW EDUCATIONAL REVIEW, (2011), vol. 23 br. 1, str. 269-282.
(М23) Рад у међународном часописуUsing Internet in English Language Teaching, NEW EDUCATIONAL REVIEW, (2011), vol. 26 br. 4, str. 45-59.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомStudents’ Communicative Competence, Зборник Института за педагошка истраживања, 2009, 1, стр. 180-195.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомПрагматички аспект уџбеника енглеског језика, Педагогија, 2009, 1, стр.133-145.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРеторичка анализа лида пословне вести, Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику, 2011, 1, стр.191-210.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомКатић М., Шафрањ Ј.: Превођење термина електронског пословања: преводилачке технике кроз призму контрастивне анализе, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2015, Вол. 58, Но 2, пп. 235-248, ИССН 0352-5724, УДК: 80/81(082
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Katić M.: ESP in Engineering Education, 7. The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21 Jun, 2016, pp. 73-88
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Katić M.: Technical Description in Academic Writing, 8. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad, 3-4 Novembar, 2016, pp. 489-494
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Electronic Textbooks for Learning English as a Foreign Language, 16. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: Fakultet tehnickih nauka, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 359-364
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić M., Šafranj J.: Problem-based Learning in ESP Classroom: Impact on Language for Engineers, 891. Treća međunarodna konferencija Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 26-27 Septembar, 2014, pp. 235-248, ISBN 978-86-7680-321-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Corrective Feedback in Teaching English for Specific Purposes, Contemporary Online Language Education Journal, 2012, Vol. 2, No 2, pp. 75-87, ISSN 2146-4200, 6. Akdeniz Language Studies Conference, Antalya: Akdeniz University TURKEY, 5-7 Maj, 2012, pp. 75-87, ISBN ISSN 2146-4200
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Ethnographic Research Tasks for Developing Intercultural Competence, Proceedings of the 4th International Conference Building Cultural Bridges, 2012, Vol. 2, pp. 38-42, ISSN 9965-792-05-4, 4. Proceedings of the 4th International Conference Building Cultural Bridges, Almaty: Suleyman Demirel University, Faculty of Philology, Kazahstan, 27-28 Septembar, 2012, pp. 38-42, ISBN 9965-792-05-4, UDK: 811.512
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Katić M.: Syntactic Properties of Non-finite Clauses in Academic Written Discourse, 891. Treća međunarodna konferencija Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 26-27 Septembar, 2014, pp. 519-525
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Phraseology: A Link Between Language and Culture, 6. Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English, Brno: Masarykova Universita, 11-12 Septembar, 2014, pp. 151-162, ISBN 978-80-210-7922-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić M., Šafranj J.: Master and Doctoral Thesis Writing for Students of Engineering, 2. Jezik struke: izazovi i perspektive, Beograd: Filološki fakultet, Beograd, 4-5 Februar, 2011, pp. 902-911, ISBN 978-86-915141
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Discourse Markers in the Financial Times Corpus, 46. English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality (ELLISIIR), Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 4-6 Decembar, 2009, pp. 295-312, ISBN 978-86-6153-005-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Developing Students’ English Language Competence, 16. 4th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures, Maribor, 22-23 Septembar, 2011, pp. 223-227, ISBN 978-961-6562-50-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Intercultural Business Communication, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 569-573
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Katić M.: Rhetorical Techniques of Paragraph Development, 2. Jezik struke: izazovi i perspektive, Beograd: Drustvo za strane jezike i knjizevnosti Srbije, 4-5 Februar, 2011, pp. 189-201, ISBN 987-86-915141-0-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Word Order in English and Serbian, 15. Brno Conference on Linguistics Studies in Engllish, Brno: Masaryk University, 16-17 Septembar, 2010, pp. 67-87
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Pedagogical Implications of the Study of University Students Motivation, 12. 10th International Conference of Language, Literature and Foreign Language Teaching - 2010: Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Language, Literature and Foreign Teaching Methodology, Alba Iulia, 28-29 Maj, 2010, pp. 123-133
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Business as a Site of Intercultural Communication, Zbornik radova, 2009, pp. 141-145, 4. Internacional Conference on Engineering Technologies (ICET), Novi Sad, 28-30 April, 2009, pp. 141-145
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Rhetorical Organisation of Business English Newspaper Articles , 1. Jezik struke - teorija i praksa, Beograd: University of Belgrade, 31-2 Januar, 2008
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: From Discourse Structure to Text Summaries , 678. 6th Annual ELTA and IATEFL Conference - The Classroom that Beats the Odds, Beograd: British Council, 30-1 Maj, 2008, pp. 18-21
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Communication as an Important Factor of Overcoming Cultural Differences in Doing Business , 14. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 599-605, ISBN 978-86-7892-135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: ESP – Writing Business Reports , 1. The Conference on Linguistic and Intercultural Education, Alba Iulia, 27-29 Novembar, 2008, pp. 751-763, ISBN 978-973-1890-05-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidicki P., Ćulibrk J., Ćosić I., Šafranj J.: Limitations for the entrepreneurship development in selected municipalities of the autonomous region of vojvodina , 9. International Symposium Interdisciplinary Regional Research - ISIRR, Novi Sad, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Leković B., Ivanišević A., Mitrović Veljković S.: Potentials of the Entrepreneurship Development in Selected Municipalities of AP Vojvodina , 634. 9th International Symposium, Interdisciplinary Regional Research ISIRR2007, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 21-22 Jun, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Types of Attribution Relation in the Financial Times Corpus , 5. English language and literature studies: Structures across cultures, Beograd: Faculty of Philology, 7-9 Decembar, 2007
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Academic Writing Textbook for Students of Graphic Engineering and Design, 16. 8th Annual ELTA and IATEFL Conference, Beograd: British Council, 7-9 Maj, 2010, pp. 28-28
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Pluperfect in English and Serbian, 14. The 6th International Contrastive Linguistic Conference (ICLC6), Berlin, 30-2 Septembar, 2010
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Academic Writing for Engineering Graduates, 11. 7th Annual ELTA and IATEFL Conference, Novi Sad: British Council, 23-25 Maj, 2009, pp. 20-20
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Cohesion in Business English , 542. 5th ELTA Conference - Interactive Classroom: Have We Got What It Takes?, Beograd: British Council, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, English Language Teachers Association, 18-20 Maj, 2007, pp. 32-32
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Rhetorical Structure of Business English , 314. 4th IATEFL ELTA International Annual Conference: When Knowledge Wins: Strategy for 21st Century, Beograd: British Council, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, English Language Teachers Association, 12-14 Maj, 2006, pp. 14-14
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Assessing and Evaluating English for Business Purposes , 313. The 6th National RATE and 5th Annual QUEST Joint Conference: Evaluation - a Requisite to Quality Learning, Cluj-Napoca, 28-30 Oktobar, 2005, pp. 15-15
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуЗивлак Ј., Шафрањ Ј.: Заступљеност језика за посебне намене у студијским програмима англистике, 4. Страни језик струке и професионални идентитет, Београд: Друштво за стране језике и књижевности Србије, 29-30 Септембар, 2017, пп. 43-43
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J., Zivlak J.: Multiple Intelligence Theory in Teaching English for Engineering, 4. Strani jezik struke i profesionalni identitet, Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, 29-30 Septembar, 2017, pp. 38-38
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Реторичка организација пословне вести, Монографија, Задужбина Андрејевић, Београд 2009.
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаШафрањ Ј.: Најчешће реторичке релације у дискурсу енглеског пословног језика: Актуелне теме енглеског језика науке и струке у Србији, Београд, Центер за издавачку делатност економског факултета, 2013, стр. 149-166, ИСБН 978-86-403-1323-0
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠafranj J.: Using Information Technology in English Language Learning Procedure: Blended Learning, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, pp. 514-521, ISSN 1877-0428
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаШафрањ Ј.: Настава енглеског језика за студенте инжењерског менаџмента и индустријских система, Настава и васпитање, 2009, Но 2, пп. 216-228, ИССН 0547-3330, УДК: 371-3 (80)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠafranj J., Gojkov-Rajić A., Katić M.: The Effects of Students´ Meta-cognitive Abilities and Gender on the Development of Their Foreign Language Skills, Nastava i vaspitanje, 2018, Vol. 67, No 1, pp. 147-161, ISSN 0547-3330, UDK: 159.953.3.072:81'243-057.875 159.922.072-057.875
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаNikolić S., Vrgović P., Stanković J., Šafranj J.: Students’ Emotional State and Educational Efficiency: Temptations of Modern Education, New Educational Review, 2015, Vol. 39, No 1, pp. 153-164, ISSN 1732-6729
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠafranj J.: Advancing Listening Comprehension through Movies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, pp. 169-173, ISSN 1877-0428
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠafranj J.: Logical/Mathematical Intelligence in Teaching English as a Second Language, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2016, Vol. 232, pp. 75-82, ISSN 1877-0428
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠafranj J.: Strategies of Learning English as a Foreign Language at Faculty of Technical Sciences, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, pp. 775-782, ISSN 1877-0428
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Усвајање културе у настави страног језика , Педагошка стварност, 2008, Но 1-2, пп. 91-99, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:81.243:316.722
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Комуникативни приступ у настави страног језика , Педагошка стварност, 1996, Но 7-8, пп. 468-475, ИССН 0553-4569, УДК: 372
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Језичка вештина слушања и разумевања говора у настави страног језика , Педагошка стварност, 1995, Но 1-2, пп. 58-66, ИССН 0553-4569, УДК: 37.015.3
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Усвајање вокабулара у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 1995, Но 5-6, пп. 304-311, ИССН 0553-4569, УДК: 37.02
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Анализа грешака међујезика , Педагошка стварност, 1995, Но 9-10, пп. 644-653, ИССН 0553-4569, УДК: 800.732
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј., Зивлак Ј.: Усклађивање профила вишеструке интелигенције студената са интелектуалним профилом уџбеника енглеског језика струке, Педагогија, 2018, Вол. 73, Но 1, пп. 109-130, ИССН 0031-3807, УДК: 37
(М52) Рад у часопису националног значајаŠafranj J., Zivlak J.: Spatial-Visual Intelligence in Teaching Students of Engineering, Research in Pedagogy / Istraživanja u pedagogiji, 2018, Vol. 8, No 1, pp. 71-83, ISSN 2217-7337, UDK: 37.013.77
(М52) Рад у часопису националног значајаКатић М., Шафрањ Ј.: Творбени процеси у енглеском језику: Нове речи у области инжењерства заштите животне средине, Педагошка стварност, 2014, Но 1, пп. 95-101, ИССН 0553-4569, УДК: 37
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Учење енглеског језика за посебне намене на наставном градиву стручних предмета , Педагошка стварност, 2008, Но 7-8, пп. 716-729, ИССН 0553-4569, УДК: 811.111 276.6
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Реторичка структура у дискурсу енглеског пословног језика , Педагошка стварност, 2008, Но 9-10, ИССН 0553-4569
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Употреба видеа у настави енглеског пословног језика , Педагошка стварност, 2007, Но 9-10, пп. 856-864, ИССН 0553-4569, УДК: 378.016:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Упознавање културних разлика у енглеском пословном језику , Педагошка стварност, 2006, Но 1-2, пп. 69-76, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Однос језика и културе у настави страног језика , Педагошка стварност, 2006, Но 9-10, пп. 771-779, ИССН 0553-4569, УДК: УДК: 372:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Уџбеничка литература за потребе наставе енглеског језика на нефилолошким факултетима техничког усмерења , Педагошка стварност, 2005, Но 3-4, пп. 239-249, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Енглески језик за посебне намене , Педагошка стварност, 2005, Но 9-10, пп. 738-748, ИССН 0553-4569, УДК: 372:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Референца као део граматичке кохезије у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 2003, Но 1-2, пп. 47-59, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:802.0
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Именичка супституција као део граматичке кохезије у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 2003, Но 5-6, пп. 442-454, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Потребе савремене наставе енглеског језика као језика струке , Педагошка стварност, 2002, Но 5-6, пп. 394-402, ИССН 0553-4569, УДК: 341.3:802
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Анализа кохезије и кохерентности текста у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 2001, Но 5-6, пп. 397-412, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:802.0
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Анализа дискурсног облика и синтаксе , Педагошка стварност, 2001, Но 7-8, пп. 533-545, ИССН 0553-4569, УДК: 371.32:802.2
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Дискурс анализа уџбеника енглеског језика за гимназију , Педагошка стварност, 2000, Но 7-8, пп. 573-579, ИССН 0553-4569, УДК: 802.0(075.3)
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Примена реторичке анализе у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 1999, Но 1-2, пп. 72-82, ИССН 0553-4569, УДК: 372.820
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Говорни чин и догађај у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 1999, Но 5-6, пп. 445-457, ИССН 0553-4569, УДК: 372.880.20
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Мотивација и ставови ученика гимназије према учењу и настави страног језика , Педагошка стварност, 1996, Но 1-2, пп. 24-37, ИССН 0553-4569, УДК: 372.820:373.54
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШафрањ Ј., Зивлак Ј.: Електронско учење у настави енглеског језика за инжењере , 24. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: ФТН, Нови Сад, 21-23 Фебруар, 2018, пп. 1-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗивлак Ј., Шафрањ Ј.: Компетенције наставника у дигиталном добу, 24. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, Нови Сад, 21-23 Фебруар, 2018, пп. 120-122
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић М., Шафрањ Ј., Мировић И.: Предлог о усвајању енглеских скраћеница за називе титула и звања инжењерских струка, 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука, 16-19 Фебруар, 2016, пп. 303-308, ИСБН 978-86-7892-795-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић М., Шафрањ Ј., Мировић И.: Преводјење назива титула и звања стечених на Факултету техничких наука у Новон Саду: некад и сад , 21. ТРЕНД - Трендови развоја, Златибор, 23-26 Фебруар, 2015
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаШафрањ Ј.: Реторичка структура у дискурсу енглеског пословног језика, Докторска дисертација , Филолошки факултет у Београду, Катедра за општу лингвистику, 2008
(М72) Одбрањен магистарски радШафрањ Ј.: Дискурс анализа уџбеника енглеског језика за гимназију, Магистарска теза , Филолошки факултет у Београду, Катедра за англистику, 2000
(У01) Основни уџбеник за наставни предметEnglish for Biomedical Engineering, Faculty of Technical Sciences, 2015
(У01) Основни уџбеник за наставни предметЕнглески језик за ГРИД 3 - Academic Writing for Graphic Engineering and Design, ФТН Издаваштво, Нови Сад 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGenre Analysis of Research Abstract of an Engineering Scientific Paper, In Proceedings of English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations, 10-12 December 2004, Faculty of Philology, Belgrade, pp.365-374.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSome Aspects of Technical Statements in Power Engineering, Зборник радова, XI Међународни симпозијум Енергетска електроника Ее 2001, стр.150-153.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Анализа дискурса уџбеника енглеског језика, Монографија, Задужбина Андрејевић, Београд 2006.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорАнглистика и језик струкеУниверзитет у Новом Саду20.07.2019.
Ванредни професорАнглистика и језик струкеУниверзитет у Новом Саду20.07.2014.
ДоцентЕнглески језикФакултет техничких наука20.07.2009.
Виши предавачЕнглески језикФакултет техничких наука24.06.2005.
Предавач страних језика и вештинаЕнглески језикФакултет техничких наука15.10.2000.