ванр. проф. др Срђан Попов


Недостаје слика

др Срђан Попов

Ванредни професор


Телефон021/485-2417
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Срђан Попов је рођен 24.08.1969. године у Зрењанину. Основну школу је завршио у Зрењанину, где је завршио и Средњу школу за друштвене делатности  "Коча Коларов", природно-математички смер. Војску је одслужио у Ријеци, Хрватска.
Основне Студије на Факултету техничких наука у Новом Саду завршио је 1999-те године. Дипломски рад са темом "Визуализација XМЛ докумената" одбранио је са оценом 10.00.
Магистарске студије завршио је 2007. године са просечном оценом 10.00 и магистарским радом "Wеб сервиси за визуалну интерпретацију геопросторних података".
Докторирао на тему"Примена модела сервиса за интеграцију хетерогених података у анализи ризика од догађаја са катастрофалним последицама" 2011.
Од 2002. године ради на Катедри за примењене рачунарске науке, Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, Одсек за електротехнику и рачунарство као сарадник и наставник. Учествовао је у реализацији више домаћих и међународних пројеката. Активно се служи енглеским језиком. Живи у Новом Саду. Ожењен, има ћерке Софију и Симону.

 

Ванредни професор
26.04.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом01.10.2011.01.04.2012.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент са магистратуром07.05.2007.01.09.2011.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Стручни сарадник-Лаборант01.04.2002.01.04.2007.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Доцент26.04.2012.Катедра за примењене рачунарске науке
НазивУ Установи
Визуализација XМЛ докумената

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1999

WЕБ СЕРВИСИ ЗА ВИЗУАЛНУ ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Примена модела сервиса за интеграцију хетерогених података у анализи ризика од догађаја са катастрофалним последицама

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиРадонић (Јакшић) Ј., Јовчић Гавански Н., Илић М., Попов С., Батић Очовај С., Војиновић-Милорадов М., Турк Секулић М.: Emission sources and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air during heating and non-heating periods in the city of Novi Sad, Serbia DOI 10.1007/с00477-016-1372-x, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2016, ISSN 1436-3240
(М21) Рад у врхунском међународном часописуФранк А., Арменски Т., Гоцић М., Попов С., Поповић Љ., Трајковић С.: Influence of mathematical and physical background of drought indices on their complementarity and drought recognition ability, Atmospheric Research, 2017, Vol. 194, пп. 268-280, ISSN 0169-8095
(М21) Рад у врхунском међународном часописуМихаиловић А., Будински-Петковић Љ., Попов С., Нинков Ј., Васин Ј., Ралевић Н., Вучинић-Васић М.: Spatial distribution of metals in urban soil of Novi Sad, Serbia: GIS based approach, Journal of Geochemical Exploration, 2015, No 150, пп. 104-114, ИССН 0375-6742
(М21) Рад у врхунском међународном часописуСтојаковић В., Попов С., Тепавчевић Б.: Visualization of the Centre of Projection Geometrical Locus in a Single Image, ДОИ 10.1111/цгф.12254, Computer Graphics Forum, 2013, ISSN 0167-7055
(М23) Рад у међународном часописуЈовчић Н., Радонић (Јакшић) Ј., Турк Секулић М., Војиновић-Милорадов М., Попов С.: Identification of emission sources of particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in the vicinity of the industrial zone of the city of Novi Sad DOI: 10.2298/ХЕМИНД120113062Ј, Хемијска индустрија, 2012, ISSN 0367-598X
(М23) Рад у међународном часописуЋосић Ђ., Попов С., Сакулски Д., Павловић А.: Geo-Information Technology for Disaster Risk Assessment, Acta Geotechnica Slovenica, 2011, Vol. 8, No 2011/1, пп. 64-74, ISSN 1854-0171
(М23) Рад у међународном часописуБајић С., Попов С.: Флоод хазард аналyсис – GIS aspects of possible solution, Fresenius Environmental Bulletin, 2017, Vol. 26, No 8/2017, пп. 5041-5048, ISSN 1018-4619
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниПопов С., Бајић С.: GI aspects of continuous monitoring of hazard indicators, 4. International Conference on Applied and Information Technologies, Зрењанин: Technical Faculty "Михајло Пупин" Зрењанин, 23 Октобар, 2015, пп. 13-18, ISBN 978-86-7672-260-0
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаАрменски Т., Станков У., Долинај Д., Месарош М., Јовановић М., Пантелић (Пашић) М., Павић Д., Попов С., Поповић Љ., Франк А., Ћосић Ђ.: Social and Economic Impact of Drought on Stakeholders in Agriculture, Geographica Pannonica, 2014, Vol. 18, No 2, пп. 34-42, ISSN 0354-8724
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЈовановић М., Павић Д., Месарош М., Станков У., Пантелић (Пашић) М., Арменски Т., Долинај Д., Попов С., Ћосић Ђ., Поповић Љ., Франк А., Црнојевић В.: Water shortage and drought monitoring in Bačka region (Vojvodina, North Serbia) – setting-up measurement stations network, Geographica Pannonica, 2013, Vol. 17, No 4, пп. 114-124, ISSN 0354-8724
(М52) Рад у часопису националног значајаАларгић И., Бадњаревић И., Попов С., Говедарица М.: Визуална компонента ГИС-а – 3Д сцена на корак до глобалног 3Д ГИС-а, Инфо М – Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе, 2010, Вол. 34, Но 34, пп. 12-17, ИССН 1451-4397, УДК: 621.397:004.932
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду26.04.2017.
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду26.04.2012.
АсистентПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука07.05.2010.
Асистент приправник РПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука16.09.2009.