доц. др Невен Ковачки


Недостаје слика

др Невен Ковачки

Доцент


Телефон021/485-2595
E-mail
Академско звањеДоцент

Рођен је у Зрењанину 1987. године. Основну школу завршио је у Стајићеву, а гимназију у Зрењанину. Након завршене средње школе уписао је Факултет техничких наука у Новом Саду, електротехнички одсек, где је завршио основне академске студије, дипломске академске студије и докторске академске студије. Током студија радио је као сарадник у настави Клуба младих математичара Архимедес из Београда. Запослен је као доцент на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Доцент
15.07.2018.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник на пројекту01.12.2011.01.02.2012.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Стручни сарадник-Лаборант20.02.2018.Катедра за електроенергетику и примењено софтверско инжењерство
Асистент-Мастер20.02.2012.Катедра за електроенергетику и примењено софтверско инжењерство
НазивУ Установи
Управљање разменама енергије између регулационих области повезаних електроенергетских система.

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Оперативно планирање реконфигурације дистрибутивних мрежа применом вишекритеријумске оптимизације

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2018

Дистрибуирани прорачуни токова снага у радијалним дистрибутивним мрежама

Мастер рад

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovački N., Vidović P., Sarić A.: Scalable algorithm for the dynamic reconfiguration of the distribution network using the Lagrange relaxation approach, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2018, No 94, pp. 188-202, ISSN 0142-0615
(М23) Рад у међународном часописуKrsman V., Krsman V., Sarić A., Kovački N.: Including of Branch Resistances in Linear Power Transmission Distribution Factors for Fast Contingency Analysis, European Transactions on Electrical Power (ETEP), 2012, ISSN 1430-144X
(М53) Рад у научном часописуКовачки Н.: Дистрибуирани прорачуни токова снага у радијалним дистрибутивним мрежама, Зборник радова Факултета техничких наука, 2011, Но 14, пп. 3377-3380, ИССН 0350-428X
(М53) Рад у научном часописуГолубовић И., Ковачки Н.: Уважавање еквивалента преносне мреже у прорачунима токова снага дистрибутивних мрежа, Зборник радова Факултета техничких наука, 2017, Но 6, пп. 1033-1036, ИССН 0350-428X
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачки Н., Сарић А.: Једна метода прорачуна токова снага која уважава утицај секундарне регулације размене, 30. Саветовања ЦИГРЕ Србија, Златибор, 29-3 Мај, 2011, ИСБН 978-86-82317-69-2
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаКовачки Н.: Оперативно планирање реконфигурације дистрибутивних мрежа применом вишекритеријумске оптимизације, Нови Сад, 2018
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду15.07.2018.
Асистент-мастерЕлектроенергетикаФакултет техничких наука20.02.2015.
Асистент-мастерЕлектроенергетикаФакултет техничких наука20.02.2012.