доц. др Душан Окановић


Недостаје слика

др Душан Окановић

Доцент


Телефон021/485-2426
E-mail
Академско звањеДоцент

Душан Окановић је рођен 14.03.1978. год. у Сремској Митровици, општина Сремска Митровица, Република Србија. Гимназију "Иво Лола Рибар" завршио је у Сремској Митровици са одличним успехом.

На одсек за Електротехнику и рачунарство Факултета техничких наука у Новом Саду уписао се 1997. године. Студије на смеру Рачунарство и управљање системима, усмерење Рачунарске науке и информатика, завршио је са просечном оценом 8,89 (осам и 89/100). Дипломски рад одбранио је 30.09.2002. године из предмета "Вештачка интелигенција" са оценом 10 (десет). Тема дипломског рада је била "Евиденција логова у информационим системима".

На последипломске студије Факултета техничких наука – смер Рачунарство и аутоматика, усмерење Рачунарске науке и информатика, уписао се школске 2002/03 године и положио све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 10 (десет). Магистарски рад под називом „Систем за управљање инсталацијама Јава апликација базиран на ЈМX технологији” одбранио је 30.12.2006. године.

У периоду од 01.10.2002 до 31.01.2004 био је ангажован на пројектима и у настави на Факултету техничких наука. У звање асистента-приправника на Факултету техничких наука изабран је 01.02.2004. године, а у звање асистента 01.04.2007. У току студија и рада на Факултету објавио је 27 научно/стручних радова и учествовао на више пројекта. Тренутно учествује у извођењу вежби из предмета: Рачунарски практикум, Објектно-оријентисане технологије са програмирањем и Wеб-дизајн. Држао је вежбе и напредметима Основи рачунарства и Примена рачунара у архитектури. На Вишој технолошкој школи струковних студија у Шапцу ангажован је као предавач на предметима Одржавање рачунарских система и Програмирање за интернет.

Области интересовања су управљање софтверским апликацијама, дистрибуирани системи и апликације. Активно се служи енглеским језиком.

Живи у Новом Саду.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом01.10.2012.01.02.2013.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент са магистратуром01.04.2007.01.09.2012.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент приправник01.02.2004.01.03.2007.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Доцент25.02.2013.01.08.2015.Катедра за информатику
НазивУ Установи
Евиденција логова у информационим системима

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Сервис за управљање инсталацијама Јава апликација базиран на ЈМX технологији

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Модел адаптивног система за праћење и предикцију рада дистрибуираних апликација

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуOkanović D., van Hoorn A., Konjović Z., Vidaković M.: SLA-Driven Adaptive Monitoring of Distributed Applications for Performance Problem Localization, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2013, ISSN 1820-0214
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkanović, D., Vidaković, M., Konjović, Z.: Towards Performance Monitoring Overhead Reduction, SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics (11; Subotica; 2013), 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkanović, D., Vidaković, M.: Using Aspect Reweaving Techniques for Application Performance Monitoring, International Conference on Information Society Technology and Management (3; Kopaonik; 2013), Kopaonik, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkanović, D., Vidaković, M., Vuković, Ž., Mitrović, D., Ivanović, M., "Editor for Agent-Oriented Programming Language ALAS", Proceedings of the 4th International Conference on Information Society Technology and Management. Kopaonik, Serbia (2014)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОкановић Д., Видаковић М.: Software Performance Prediction Using Linear Regression, 2. International Conference on Information Society Technology and Management, Копаоник, 29 март-3 фебруар, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkanović D., van Hoorn A., Konjović Z., Vidaković M.: Towards Adaptive Monitoring of Java EE Applications, 5. International Conference on Information Technology - ICIT, Amman, 11-13 Maj, 2011, ISBN 9957-8583-0-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkanović D., Konjović Z., Vidaković M.: Continuous Monitoring System for Software Quality Assurance, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkanović D., Vidaković M.: One Implementation of The System for Application Version Tracking and Automatic Updating, Proceedings of the IASTED International Conference on Software Engineering - SE 2007, Innsbruck, 12-14 februar 2008.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKomazec S., Okanović D., Protić Z., Sladić G.: Software Architecture of the Digital Library of Theses and Dissertations. International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid, June 1-6, 2004.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZarić M., Okanović D., Protić Z.: Searching the Digital Library of Theses and Dissertations, Proceedings of the International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid, June 1 - 6, 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilosavljević B., Komazec S., Sladić G., Okanović D., Protić Z.: Document Processing in the Digital Library of Theses and Dissertations, Proceedings of the International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid, June 1 - 6, 2004.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkanović D., Milosavljević B.: Digital Library of Theses and Dissertations – Data Model, 4. International conference on informatics and information technology - CiiT, Bitola, 2003.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниProtić Z., Okanović D.: Modeling and Implementation of the JSP Pages in the System Digital Library of Theses and Dissertations, 4. International conference on informatics and information technology - CiiT, Битола, 2003.</енг>
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkanović D., Vidaković M.: Performance Profiling of Java Enterprise Applications, 1. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik: Informaciono društvo Srbije, 7-8 Mart, 2011, pp. 60-64, ISBN 9788685525070
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Окановић, Д., "Ажурирање и праћење Java апликација", Задужбина Андрејевић, Београд, 2009. ISBN 978-86-7244-7688-2
(М52) Рад у часопису националног значајаВидаковић М., Обрадовић Ђ., Окановић Д., Коњовић З., Луковић И.: Аутоматизација развоја веб апликација базираних на JBoss Seam архитектури, Техника - Електротехника, 2010, Вол. 3, Но 59, пп. 53-62, ИССН 0013-5836
(М52) Рад у часопису националног значајаСурла Д., Коњовић З., Милосављевић Б., Зарић М., Сладић Г., Протић З., Комазец С., Окановић Д.: Приказ реализације мрежне дигиталне библиотеке докторских, магистарских и дипломских радова, Инфотека, 2004, Вол. 5, Но 1-2, пп. 75-86
(М53) Рад у научном часописуOkanović D., Vidaković M., Konjović Z.: Service Level Agreement XML Schema for Software Quality Assurance, Acta Technica Corviniensis, 2012, Vol. 5, No 1, pp. 123-128, ISSN 2067-3809
(М53) Рад у научном часописуOkanović D., Vidaković M., Konjović Z.: Monitoring of JEE Applications and Performance Prediction, Journal of Information Technology and Applications, 2012, Vol. 1, No 2, pp. 136-143, ISSN 2232-9625
(М53) Рад у научном часописуOkanović D., Vidaković M., Konjović Z.: Low-Overhead Continuous Monitoring of Service Level Agreements, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2012, Vol. 3, No 4, pp. 25-31, ISSN 2217-2661
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниОкановић Д.: Систем за евиденцију логова, 9. YУ ИНФО, Копаоник, 1-8 Март, 2003
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниОкановић Д., Видаковић М., Ковачевић А.: Интеграција Kieker система и JBoss-а, 16. YU INFO, Копаоник, 1-8 Март, 2010, ISBN 978-86-85525-05-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниОкановић Д., Видаковић М., Елек Ђ.: Моделовање докумената јавне администрације, 16. YU INFO, Копаоник, 1-8 Март, 2010
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниОкановић Д., Видаковић М.: Имплементација система за вођење евиденције о верзијама апликација, 12. YU INFO, Копаоник, 6-10 Март, 2006
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниОкановић Д., Сладић Г.: Сервиси дигиталне библиотеке у библиотечкој мрежи, 10. YU INFO, Копаоник, 1-8 Март, 2004
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВалентин Пенца, Синиша Николић, Душан Окановић, "Детекција Skype саобраћаја системом за детекцију упада у мрежу Snort", Зборник радова YU INFO 2009 (CD), Копаоник 2009.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМитровић, Д., Ивановић, М., Видаковић, М., Средојевић, Д., Окановић, Д.: Интеграција агентског језика АЛАС у Јава агентско окружење XЈАФ, Зборник радова YУ ИНФО 2014, Копаоник, 2014 (5 страна)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДушан Окановић, Зора Коњовић, Аутоматска иницијализација класа из XML датотеке, Зборник радова YU INFO 2005 (CD), Копаоник 2005.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДушан Окановић, Милан Видаковић, Употреба JMX MLet сервиса за ажурирање верзија Java апликација, Зборник радова YU INFO 2007 (CD), Копаоник 2007.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂорђе Обрадовић, Милан Видаковић, Зора Коњовић, Душан Окановић, "Генератор екранских форми за JBoss Seam базиране апликације", Зборник радова YU INFO 2008 (CD), Копаоник 2008.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаОкановић Д.: Модел адаптивног система за праћење и предикцију рада дистрибуираних апликација, Нови Сад, 2012
(М72) Одбрањен магистарски радОкановић Д.: Систем за управљање инсталацијама Java апликација базиран на JMX технологији, Нови Сад, 2006
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Коњовић З., Милосављевић Б., Видаковић М., Зарић М., Сладић Г., Окановић Д., Комазец С., Протић З.: Мрежна дигитална библиотека докторских, магистарских и дипломских радова, Универзитет у Новом Саду, Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2003
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Душан Окановић, Милан Видаковић, Зора Коњовић, Систем за адаптивно праћење перформанси у дистрибуираним софтверским системима, Факултет техничких наука, 2013.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДушан Окановић, Милан Видаковић, "Примена јБПМ окружења у имплементацији еУправе", Зборник радова YУ ИНФО 2009 (ЦД), Копаоник 2009.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука25.02.2013.
Асистент - др наукаПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука01.10.2012.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука29.03.2010.
Асистент приправник РПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука01.04.2007.
Асистент приправникПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука01.02.2004.