Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Studijski program Merenje i regulacija je organizovan kao moderan i dinamičan studijski program, usaglašen i sa standardnim aktuelnim tehnologijama elektrotehnike i računarstva i sa najsavremenijim tehnologijama elektrotehnike i računarstva, i koncipiran tako da studenti kroz praktične predmete utvrđuju gradivo stečeno na stručnim predmetima....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Mitrović dr Zoran
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Algebra44009
Osnovi elektrotehnike 144009
Uvod u laboratorijski rad10123
Engleski jezik - osnovni20002
Mehanika22005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Osnovi elektrotehnike 244009
Matematička analiza 144009
Programski jezici i strukture podataka30307
Engleski jezik - niži srednji20002
Fizika20205

Godina: 2, Semestar: Zimski

Uvod u elektroniku32107
Matematička analiza 243018
Električna i elektronska merenja u industriji30127
Engleski jezik - srednji20002
Izborni predmet 140317

Godina: 2, Semestar: Letnji

Objektno orijentisano programiranje33007
Merni instrumenti30308
Izborni predmet 231207
Izborni predmet 342207

Godina: 3, Semestar: Zimski

Sociologija tehnike20002
Izborni predmet 130216
Izborni predmet 220316
Izborni predmet 330216
Izborni predmet 420204
Izborni predmet 541217

Godina: 3, Semestar: Letnji

Standardizacija i kvalitet10024
Izborni predmet 632107
Izborni predmet 730216
Izborni predmet 822005
Izborni predmet 940407

Godina: 4, Semestar: Zimski

Izborni predmet 133007
Izborni predmet 230216
Izborni predmet 340407
Izborni predmet 442117
Stručna praksa00033

Godina: 4, Semestar: Letnji

Izborni predmet 530216
Izborni predmet 630216
Izborni predmet 730304
Izrada i odbrana diplomskog rada0001014