Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Studijski program Merenje i regulacija je organizovan kao moderan i dinamičan studijski program, usaglašen i sa standardnim aktuelnim tehnologijama elektrotehnike i računarstva i sa najsavremenijim tehnologijama elektrotehnike i računarstva, i koncipiran tako da studenti kroz praktične predmete utvrđuju gradivo stečeno na stručnim predmetima....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Mitrović dr Zoran
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Algebra4400.009
Osnovi elektrotehnike 14400.009
Uvod u laboratorijski rad1012.003
Engleski jezik - osnovni2000.002
Mehanika2200.005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Osnovi elektrotehnike 24400.009
Matematička analiza 14400.009
Programski jezici i strukture podataka3030.007
Engleski jezik - niži srednji2000.002
Fizika2020.005

Godina: 2, Semestar: Zimski

Uvod u elektroniku3210.007
Matematička analiza 24301.008
Električna i elektronska merenja u industriji3012.007
Engleski jezik - srednji2000.002
Izborni predmet 12-40-21-30.00-2.007

Godina: 2, Semestar: Letnji

Objektno orijentisano programiranje3300.007
Merni instrumenti3030.008
Izborni predmet 230-11-20.00-1.007
Izborni predmet 33-40-21-20.00-1.007

Godina: 3, Semestar: Zimski

Sociologija tehnike2000.002
Izborni predmet 13021.006
Izborni predmet 2202-31.00-2.006
Izborni predmet 33021.006
Izborni predmet 42020.004
Izborni predmet 53-41-21-20.007

Godina: 3, Semestar: Letnji

Standardizacija i kvalitet1002.004
Izborni predmet 631-21-20.007
Izborni predmet 72-3020.00-1.006
Izborni predmet 82200.005
Izborni predmet 90-400-40.00-1.007

Godina: 4, Semestar: Zimski

Izborni predmet 13030.007
Izborni predmet 230-21-30.006
Izborni predmet 30-400-40.007
Izborni predmet 441-21-20.00-1.007
Stručna praksa0000.003

Godina: 4, Semestar: Letnji

Izborni predmet 53021.006
Izborni predmet 63021.006
Izborni predmet 73030.004
Izrada i odbrana diplomskog rada00010.0014