Asistent Ivana Gornik


Nedostaje slika

Ivana Gornik

Asistent


Telefon021/485-2588
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent
01.02.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.10.2013.01.01.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
NazivU Ustanovi
Implementacija komunikacionog protokola IEC 60-870-5-104

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopovic I., Vrtunski V., Popovic M.: Formal verification of distributed transaction management in a SOA based control system, 2011, Proceedings - 18th IEEE International Conference and Workshops on Engineering of Computer-Based Systems, ECBS 2011, 206-215
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIvana Popović, Vladimir Savić, Petko Milidragović: „ Projektovanje, implementacija i uporedna analiza različitih objektnih modela CORBA klijentskih aplikacija“, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, broj 1/2008, 2009 godina, ISSN 0350-428X, COBISS.SR-ID 58627591
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentPrimenjeno softversko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.10.2013.