Predmet: Fizika (06 - E103)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.02.2006..


Predmeti kojima je preduslov predmet Fizika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u elektronikudane
Optoelektronikadada
Pružanje studentima osnovnih znanja iz bazičnih zakona fizike, prvenstveno termodinamike, talasnog kretanja i osnova atomske fizike, sa naglaskom na njihovu primenu u elektrotehnici.
Stečena znanja će biti korišćena u stručnim predmetima za razumevanje fizičke suštine tehničkih procesa.
Atomska i molekularna struktura materije.Maksvelova i Bolcmanova statistika mikročestica. Nulti, prvi, drugi i treći zakon termodinamike.Fazni prelazi,topljenje i ključanje. Kinetičke pojave, difuzija, provođenje toplote, viskoznost. Progresivni mehanički talasi. Ultrazvuk i primene. Doplerov efekat i primene. Fizički i fiziološki intezitet zvuka. Elektromagnetni talasi, klasični Hercov dipol. Borov model atoma, emisija fotona. Fotoefekat i Komptonov efekat. De Broljev dualizam, elektronski mikroskop. Geometrijska optika, prelamanje talasa, sočiva, mikroskop. Talasna optika, interferencija, difrakcija, disperzija, polarizacija. Elementarne osnove kvantne mehanike, Šredingerova jednačina, Hajzenbergov princip. Fermi – Dirakova raspodela.
Dve logičke celine, termodinamika i talasno kretanje mogu se polagati u vidu dva kolokvijuma. Kolokvijum je deo ispita. Kolokvijum i ispit su pismeni i usmeni. Pismeni deo je elminatoran. Usmeni deo se polaže usmeno.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M.V.SatarićFIZIKA,(Termodinamika,Talasno kretanje i Osnove kvantne mehanike)2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M.V.Satarić i A.MihajlovićPraktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M.Satarić i drugiZbirka rešenih zadataka iz fizike I i II deo1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Kolokvijumdada70.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Satarić dr Miljko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Samardžić dr Selena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kozmidis-Luburić dr Uranija
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kozmidis-Petrović dr Ana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Antić Aleksandar
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mrkajić Vujadin

Laboratorijske vežbe