Asistent - dr nauka dr Tijana Ostojić


Nedostaje slika

dr Tijana Ostojić

Asistent - dr nauka


Telefon0214852272
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent - dr nauka

Tijana Ostojić (rođ. Stojančević) rođena je 27.02.1991. u Somboru. Gimnaziju "Veljko Petrović" u Somboru završila je 2009. godine, kao đak generacije i nakon toga je upisala osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer Primenjena matematika, koje je završila 2012. godine, sa prosečnom ocenom 10,00. Potom je upisala master akadamske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na istom smeru i završila ih 2014. godine sa prosečnom ocenom 10,00 odbranivši master rad pod nazivom "Matematički model punjenja bankomata". Doktorirala je 2023. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 10,00 sa doktorskom disertacijom pod nazivom "Modifikacije metoda Njutnovog tipa za rešavanje semi-glatkih problema stohastičke optimizacije" pod mentorstvom prof. dr Nataše Krejić. Od oktobra 2014. zaposlena je na Katedri za matematiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu prvo kao saradnik u nastavi, a potom kao asistent i asistent sa doktoratom.

Projekti u kojima učestvuje:
-Numeričke metode, simulacija i primene, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj projekta 174030, 2014-
-Varijacioni račun, optimizacija i primene, bilaternalni projekat Srbija-Hrvatska za ciklus 2016-2017.
-Metode optimizacije drugog reda u mašinskom učenju, bilaternalni projekat Srbija-Italija za ciklus 2019-2020.

2010. godine postala je pitomac Privrednog srpskog društva-Fondacije "Privrednik", bila je stipendista grada Sombora, stipendista Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu i stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. U okviru TEMPUS projekta "Visuality and Mathematics", provela je mesec dana u Belgiji (Gent).

Bila je student prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta (2012./13. i 2013./14.), kao i član Studentskog parlamenta PMF-a i Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu, član Senata Univerziteta u Novom Sadu, član Odbora za kapitalne investicije i Odbora za finansije Saveta Univerziteta u Novom Sadu i član Komisije za akreditaciju.

Asistent sa doktoratom
15.03.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant01.10.2015.31.12.2015.Departman za opšte discipline u tehnici
Saradnik u nastavi01.10.2014.30.09.2015.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent31.01.2023.11.02.2024.Katedra za matematiku
Asistent01.11.2022.30.01.2023.Katedra za matematiku
Asistent01.11.2021.31.10.2022.Katedra za matematiku
Asistent01.11.2018.31.10.2021.Katedra za matematiku
Asistent01.11.2015.31.10.2018.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
Modifications of Newton-type methods for solving semi-smooth stochastic optimization problems

Doktorat

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2023

Matematički model punjenja bankomata

Master rad

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: Spectral Projected Subgradient Method for Nonsmooth Convex Optimization Problems, Numerical algorithms, 2022, ISSN 1017-1398
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: An inexact restoration-nonsmooth algorithm with variable accuracy for stochastic nonsmooth convex optimization problems in machine learning and stochastic linear complementarity problems, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2022, ISSN 0377-0427
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKrklec Jerinkić N., Ostojić (Stojančević T.: AN-SPS: Adaptive Sample Size Nonmonotone Line Search Spectral Projected Subgradient Method for Convex Constrained Optimization Problems, Optimization Methods and Software, 2024, ISSN 1055-6788
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPaut Kusturica M., Goločorbin-Kon S., Ostojić(Stojančević) T., Kresoja M., Milovic M., Horvat O., Dugandžija T., Davidovac N., Vasic A., Tomas A.: Consumer willingness to pay for a pharmaceutical disposal program in Serbia: a double hurdle modeling approach, Waste Management, 2020, ISSN 0956-053X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKrklec Jerinkić N., Ostojić (Stojančević T.: AN-SPS: Adaptive Sample Size Nonmonotone Line Search Spectral Projected Subgradient Method for Convex Constrained Optimization Problems, Optimization Methods and Software, 2024, pp. 1-25, ISSN 1055-6788
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐanić (Stojančević) M., Pavlović N., Stanimirov B., Ostojić (Stojančević T., Goločorbin-Kon S., Smieško (Bojić) G., Mikov M.: Docking-based preliminary study on the interactions of bile acids with drugs at the transporter level in intestinal bacteria, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2016, Vol. 20, No. 3, pp. 553-560, ISSN 1128-3602
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: On an Inexact Restoration Subgradient Method, 9. International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Valencia, 15-19 Jul, 2019
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Stojančević T.: On the Behaviour of Eigenvalues of the Sample Average Hessian Approximation, 16. International Conference on Operational Research, Osijek: Croatian Operational Research Society, 27-29 Septembar, 2016, ISBN 1849-5141
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: BFGS Method for Minimizing Nonsmooth Convex Functions with Variable Accuracy, 21. 21st ECMI Conference on Industrial and Applied Mathematics, Wuppertal, 13-15 April, 2021
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: Non-monotone Line Search in Non-smooth Constrained Optimization Problems, 32. EURO Conference, Espoo, 3-6 July, 2022, ISBN 978-951-95254-1-9
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: On an Inexact Restoration Subgradient Method, 1. Kongres mladih matematičara u Novom Sadu, Novi Sad, 3-5 October, 2019, pp. 32-32
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T.: Subgradijentni postupci, 4. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 10-12 Maj, 2019, pp. 97-102, ISBN 978-86-6022-174-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T., Vuković M.: Stohastički gradijentni metodi, 5. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 9-10 Maj, 2020, pp. 26-31, ISBN 978-86-6022-265-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T., Vuković M.: Proksimalni gradijentni metodi, 6. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 11-13 Jun, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T.: Postupak netačne restauracije, 3. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 12-13 Maj, 2018, pp. 116-121, ISBN 978-86-6022-047-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T.: Ponašanje karakterističnih korena Hesijana uzoračkog očekivanja, 2. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 23-24 Jun, 2017, pp. 1-6, ISBN 978-86-7892-945-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T., Kresoja M.: Optimalan algoritam za snabdevanje ATM uređaja novcem, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016, pp. 96-103, ISBN 978-86-7892-800-0
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: Spectral Projected Subgradient Method for Nonsmooth Convex Optimization Problems, 2. Kongres mladih matematičara u Novom Sadu, Novi Sad, 29-1 Septembar, 2022
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaOstojić (Stojančević T.: Modifications of Newton-type methods for solving semi-smooth stochastic optimization problems, Novi Sad, 2023
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent - dr naukaTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka15.03.2024.
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2018.
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2015.
Saradnik u nastaviMatematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2014.