Asistent-master Tijana Ostojić


Nedostaje slika

Tijana Ostojić

Asistent-master


Telefon0214852272
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Tijana Ostojić (rođ. Stojančević) rođena je 27.02.1991. u Somboru. Gimnaziju "Veljko Petrović" u Somboru završila je 2009. godine, kao đak generacije i nakon toga je upisala osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer Primenjena matematika, koje je završila 2012. godine, sa prosečnom ocenom 10,00. Potom je upisala master akadamske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na istom smeru i završila ih 2014. godine sa prosečnom ocenom 10,00 odbranivši master rad pod nazivom "Matematički model punjenja bankomata". Doktorske akademske studije upisala je na Prirodno-matetičkom fakultetu u Novom Sadu. Od oktobra 2014. godine radila je kao saradnik u nastavi, a od novembra 2015. zaposlena je kao asistent na katedri za matematiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Projekti u kojima učestvuje:
-Numeričke metode, simulacija i primene, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj projekta 174030, 2014-
-Varijacioni račun, optimizacija i primene, bilaternalni projekat Srbija-Hrvatska za ciklus 2016-2017.
-Metode optimizacije drugog reda u mašinskom učenju, bilaternalni projekat Srbija-Italija za ciklus 2019-2020.

2010. godine postala je pitomac Privrednog srpskog društva-Fondacije "Privrednik", bila je stipendista grada Sombora, stipendista Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu i stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. U okviru TEMPUS projekta "Visuality and Mathematics", provela je mesec dana u Belgiji (Gent).

Bila je student prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta (2012./13. i 2013./14.), kao i član Studentskog parlamenta PMF-a i Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu, član Senata Univerziteta u Novom Sadu, član Odbora za kapitalne investicije i Odbora za finansije Saveta Univerziteta u Novom Sadu i član Komisije za akreditaciju.

Asistent-Master
01.11.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant01.10.2015.01.10.2015.Departman za opšte discipline u tehnici
Saradnik u nastavi01.10.2014.01.09.2015.Departman za opšte discipline u tehnici
NazivU Ustanovi
Matematički model punjenja bankomata

Master rad

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPaut Kusturica M., Goločorbin-Kon S., Ostojić(Stojančević) T., Kresoja M., Milovic M., Horvat O., Dugandžija T., Davidovac N., Vasic A., Tomas A.: Consumer willingness to pay for a pharmaceutical disposal program in Serbia: a double hurdle modeling approach, Waste Management, 2020, ISSN 0956-053X
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: On an Inexact Restoration Subgradient Method, 9. International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Valencia, 15-19 Jul, 2019
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Stojančević T.: On the Behaviour of Eigenvalues of the Sample Average Hessian Approximation, 16. International Conference on Operational Research, Osijek: Croatian Operational Research Society, 27-29 Septembar, 2016, ISBN 1849-5141
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStojančević T., Kresoja M.: Optimalan algoritam za snabdevanje ATM uređaja novcem, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStojančević T.: Ponašanje karakterističnih korena Hesijana uzoračkog očekivanja, 2. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 23-24 Jun, 2017, pp. 1-6, ISBN 978-86-7892-945-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStojančević T.: Postupak netačne restauracije, 3. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 12-13 Maj, 2018, pp. 116-121, ISBN 978-86-6022-047-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T.: Subgradijentni postupci, 4. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 10-12 Maj, 2019, pp. 97-102, ISBN 978-86-6022-174-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T., Vuković M.: Stohastički gradijentni metodi, 5. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 9-10 Maj, 2020, pp. 26-31, ISBN 978-86-6022-265-9
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2018.
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2015.
Saradnik u nastaviMatematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2014.