doc. dr Neven Kovački


Nedostaje slika

dr Neven Kovački

Docent


Telefon021/485-2595
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Rođen je u Zrenjaninu 1987. godine. Osnovnu školu završio je u Stajićevu, a gimnaziju u Zrenjaninu. Nakon završene srednje škole upisao je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, elektrotehnički odsek, gde je završio osnovne akademske studije, diplomske akademske studije i doktorske akademske studije. Tokom studija radio je kao saradnik u nastavi Kluba mladih matematičara Arhimedes iz Beograda. Zaposlen je kao docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Docent
15.07.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu01.12.2011.01.02.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik-Laborant20.02.2018.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Asistent-Master20.02.2012.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Upravljanje razmenama energije između regulacionih oblasti povezanih elektroenergetskih sistema.

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Operativno planiranje rekonfiguracije distributivnih mreža primenom višekriterijumske optimizacije

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Distribuirani proračuni tokova snaga u radijalnim distributivnim mrežama

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKovački N., Vidović P., Sarić A.: Scalable algorithm for the dynamic reconfiguration of the distribution network using the Lagrange relaxation approach, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2018, No 94, pp. 188-202, ISSN 0142-0615
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPopović Ž., Kovački N., Popović D.: Resilient distribution network planning under the severe windstorms using a risk-based approach, Reliability Engineering & System Safety, No 204, December 2020
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKrsman V., Krsman V., Sarić A., Kovački N.: Including of Branch Resistances in Linear Power Transmission Distribution Factors for Fast Contingency Analysis, European Transactions on Electrical Power (ETEP), 2012, ISSN 1430-144X
(M53) Rad u naučnom časopisuKovački N.: Distribuirani proračuni tokova snaga u radijalnim distributivnim mrežama, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2011, No 14, pp. 3377-3380, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuGolubović I., Kovački N.: Uvažavanje ekvivalenta prenosne mreže u proračunima tokova snaga distributivnih mreža, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2017, No 6, pp. 1033-1036, ISSN 0350-428X
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKovački N., Sarić A.: Jedna metoda proračuna tokova snaga koja uvažava uticaj sekundarne regulacije razmene, 30. Savetovanja CIGRE Srbija, Zlatibor, 29-3 Maj, 2011, ISBN 978-86-82317-69-2
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaKovački N.: Operativno planiranje rekonfiguracije distributivnih mreža primenom višekriterijumske optimizacije, Novi Sad, 2018
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu15.07.2018.
Asistent-masterElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka20.02.2015.
Asistent-masterElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka20.02.2012.