Predavač mr Miroslav Bender


Nedostaje slika

mr Miroslav Bender

Predavač


Telefon021/485-4566
E-mail
Akademsko zvanjePredavač
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Predavač
11.10.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa magistraturom15.06.1999.01.01.2013.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Predavač11.10.2014.Katedra za primenjene računarske nauke
NazivU Ustanovi
Generisanje izlaznih funkcija u sklopu mrežnog operativnog sistema na primeru OS Gcos Mod 400 3.1

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1988

Fizičko projektovanje relacionih baza podataka

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini M. Bender, E. Šećerov, V. Šenk, S. Popov, Application Gateway between Open and Legacy Systems, Proceedings of the IEEE Conference EUROCON, Belgrade, 2005.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini M. Bender,” Database model for bibliographic data input following UNIMARC standard”, Workshop “Information technologies, systems control and system management, Novi Sad, May 1994
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini I. Holo, M. Bender, “Implementation of the librarian’s working environment for the library documents imput”, Proceedings of the X Conference on Applied Mathematics PriM’95, Budva, 1995, pp 189-196.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,1. D. Surla, M. Bender, Bibliotečki informacioni sistem, Poglavlje monografije Formiranje i pretraživanje baza podataka u sistemu naučnih i tehnoloških informacija Srbije, Redaktor Branislav Lazarević, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Beograd, 1996, str. 185-220.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaD. Surla, M. Bender, “Baze podataka sekundarnih dokumenata”, YU INFO, Čsopis za informatiku računarstvo i telekomunikacije jugoslovenskog informatičkog društva 6/1994, str 44-46.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini B. Mirkov, S. Latinović, M.Bender, B. Rodić; Softverski alat za podršku implementacije IS, XV Simpozijum o informacionim tehnologijama, Sarajevo,1991.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Bender, Z. Konjović, Analiza fizičkog projektovanja baza podataka, Simpozijum Informacione tehnologije i primena, Novi Sad, 1995.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZ. Protić, M. Bender, Đ. Obradović, Web bazirani sistem za proveru znanja, Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama, YU INFO, Kopaonik, 2002, str 24-25.
(M72) Odbranjen magistarski radFizičko projektovanje relaconih baza podataka; Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad; 1998
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
PredavačPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu11.10.2019.
PredavačPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu11.10.2014.
Asistent pripravnik RPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka29.03.2010.
Asistent - stari nazivElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka29.03.2010.
Asistent - stari nazivElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka26.03.2007.
Asistent - stari nazivElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka24.04.2003.
Asistent - stari nazivElektrotehničko i računarsko inženjerstvoUniverzitet u Novom Sadu15.06.1999.
Asistent pripravnikElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka18.05.1993.
Saradnik u nastaviElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.11.1988.