Osnovne akademske studije / Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije - Loznica
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije - Loznica

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. el.tehn i rač.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Osnove programiranja20229
Algebra43109
Sociologija tehnike20002
Arhitektura računara20205
Izborni strani jezik 130003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Objektno orijentisano programiranje 130227
Algoritmi i strukture podataka30217
Uvod u softversko inženjerstvo30205
Internet mreže20204
Matematička analiza43019

Godina: 2, Semestar: Zimski

Diskretna matematika33007
Objektno orijentisano programiranje 220226
Organizacija podataka20225
Numerički algoritmi i numerički softver20114
Izborna pozicija 130308

Godina: 2, Semestar: Letnji

Specifikacija i modeliranje softvera40318
Baze podataka20227
Paralelno programiranje20204
Operativni sistemi20205
Izborna pozicija 220216

Godina: 3, Semestar: Zimski

Softverski obrasci i komponente30217
Veb programiranje30217
Statistika31206
Pisana i govorna komunikacija u tehnici21104
Izborna pozicija 320226

Godina: 3, Semestar: Letnji

Internet softverske arhitekture20215
Interakcija čovek računar20114
Osnovi računarske inteligencije40318
Metodologije razvoja softvera20215
Izborna pozicija 420228

Godina: 4, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 520216
Izborna pozicija d30317
XML i veb servisi40407
Konstrukcija i testiranje softvera30206
Stručna praksa- projekat00033

Godina: 4, Semestar: Letnji

Izborna pozicija 730315
Izborna pozicija f30227
Izborna pozicija h30314
Izrada i odbrana završnog diplomskog rada000710
Izborna pozicija 1130315