Asistent Sebastijan Kaplar


Nedostaje slika

Sebastijan Kaplar

Asistent


Telefon021/485-2453
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Sebastijan Kaplar rođen je u Bijeljini, Republika Srpska, 1990. god. Fakultet tehničkih nauka upisao je 2009. godine, odsek Računarstvo i Automatika. Osnovne akademske studije završio je 2013. Master akademske studije je završio 2014. godine, iste godine je upisao doktorske akademske studije.

Asistent
01.02.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.02.2014.01.01.2015.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
NazivU Ustanovi
Upotreba QR koda za mobilnu interakciju sa informacionim sadržajima

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Podsistem za administraciju korisničkih prava u okviru Kroki alata

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaplar S., Filipović M., Milosavljević G., Sladić G.: Kroki Administration Subsystem Based on RBAC Standard and Aspects, 5th International Conference on Information Society Technology and Management (ICIST), Kopaonik, Vol. 1, pp. 61-66, ISBN:978-86-85525-16-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniFilipović M., Kaplar S., Vaderna R., Ivković Ž, Milosavljević G., Dejanović I.: Aspect-Oriented Engines for Kroki Models Execution, 5th International Conference on Information Society Technology and Management (ICIST), Kopaonik, Vol. 1, pp. 502-507, ISBN:978-86-85525-16-2
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.02.2018.
AsistentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.02.2015.
Saradnik u nastaviPrimenjene računarske nauke i informatika01.02.2014.