vanr. prof. dr Ksenija Doroslovački


Nedostaje slika

dr Ksenija Doroslovački

Vanredni profesor


Telefon021/485-2282
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 002

Ksenija Doroslovački rođena je 24.10.1978. godine u Novom Sadu. Završila je gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" specijalno matematički smer 1997. godine. Osnovne studije završila je na Prirodnomatematičkom fakultetu u Novom Sadu na odseku za matematiku - smer informatika. Diplomski rad "Kriptografske metode sa javnim ključem" odbranila je 2002. godine. Diplomske akademske master studije završila je na studijskom programu Matematika u tehnici Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Master rad "Kombinatorika primenjena funkcijama i njenim osobinama" odbranila je 2009. godine. Iste godine upisala je doktorske studije na Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu po studijskom programu Matematika u tehnici. Doktorsku disertaciju  "Generalizovana dijagonalna dominacija za blok matrice i mogućnosti njene primene" odbranila je 2014. godine.

Od septembra 2003. godine zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, prvo kao saradnik u nastavi, asistent, docent a zatim kao vanredni profesor. Tokom nastavnog rada, držala je vežbe i predavanje na različitim odsecima Fahničkih nauka, u okviru različitih matematičkih predmeta.

Učestvovala je na više internacionalnih matematičkih konferencija. Takođe je bila član organizacionog odbora međunarodne konfencije MAT-TRIAD 2013. godine. Isto tako učestvovala je u  organizaciji međunarodne konferencije GAMM, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics održane u Novom Sadu.

Autor je knjige Uvod u aktuarsku matematiku i jedan je od autora zbirki: Zbirka rešenih zadataka iz verovatnoće i statistike i Zbirka zadataka iz matematike za studente menadžmenta.

Do sada je bila angažovana na dva naučna projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2012. do 2015. godine bila je nosilac multilateralnog projekta pod nazivom: Computational Linear Algebra, u saradnji sa Computer Center, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia i Institute of Computional Mathematics, Lanzhou University, China.

Vanredni profesor
08.07.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master12.07.2010.01.06.2014.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent pripravnik01.12.2003.01.06.2010.Departman za opšte discipline u tehnici
Docent08.07.2014.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
Kriptografske metode sa javnim ključem

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2002

Generalizovana dijagonalna dominacija za blok matrice i mogućnosti njene primene

Doktorat

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kombinatorika interpretirana funkcijama i njenim osobinama

Master rad

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2008

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković, Lj., Kostić, V., Doroslovački, K., Cvetković, D.: Euclidean norm estimates of the inverse of some special block matrices. Appl. Math. Comput. 284 (2016) 12–23.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Doroslovački K.: Max norm estimation for the inverse of block matrices, Applied Mathematics and Computation, 2014, No 242, pp. 694-706, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković, Lj., Dai, P.-F., Doroslovački, K., Li, Y.-T., Infinity norm bounds for the inverse of Nekrasov matrices. Appl. Math. Comput. 219, 10 (2013), 5020–5024.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Kostić V., Doroslovački K.: Max-norm bounds for the inverse of S-Nekrasov matrices, Applied Mathematices and Computation, 2012, Vol 218, No 18,pp. 9498-9503, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVrbaski D., Vrbaski M,. Kupusinac A., Ivanovic D., Stokic E., Ivetic D., Doroslovacki K.: Methods for algorithmic diagnosis of metabolic syndrome, ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE, (2019), vol. 101 br.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDoroslovacki K., Cvetkovic Lj., Sanca E.: A New Lower Bound for the Smallest Singular Value. FILOMAT (2019) 33 (9):2711-2723.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuO. Bodroža-Pantić, R.Doroslovački, K.Doroslovački, An elementary proof of a theorem concerning the division of a region into two, Rocky Mountain Journal of Mathematics, Vol.37, No.5 (2007) 1415-1426.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduCvetković, Lj., Kostić, V., Doroslovački, K.: New estimations for the inverse of some special block matrices in the Euclidean matrix norm, MAT-TRIAD 2015, September 7-11 (2015), Coimbra, Portugal.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduCvetković Lj., Doroslovački K.: Infinity norm estimation of the inverse of block matrices, Conference on mathematics and its applications, November 14-17 (2014), Kuwait.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduDoroslovački K.: On several possibilities for maximum norm estimation of the matrix inverse. Skup: NASC 2012, Dalian, China, October 20-24, 2012.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduCvetković Lj., Doroslovački K., Gardašević D.: Further developments in estimation of the infinity norm of the inverse matrix. Skup: Mat Triad 2011, Tomar-Portugal Jul 12-16, 2011.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaCvetković, Lj., Doroslovački, K., Krukier, B.L., Krukier, L.A., Improving the assessment of the maximum rate of the Nekrasov inverse block matrices, ISSN 0321-3005 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015. No 2 .
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDoroslovački, R., Doroslovački, K.: Novi pristup finansijskoj matematici, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016, pp. 1-8, ISBN 978-86-7892-800-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDoroslovački, K.: Linearne involutorne transformacije kao kose simetrije, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016, pp. 119-126, ISBN 978-86-7892-800-0
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaDoroslovački, K.: Generalizovana dijagonalna dominacija za blok matrice i mogućnosti njene primene, 2014
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu08.07.2019.
DocentTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu08.07.2014.
Asistent-masterMatematikaFakultet tehničkih nauka12.07.2013.
Asistent-masterMatematikaFakultet tehničkih nauka12.07.2010.
Asistent pripravnikMatematikaFakultet tehničkih nauka24.08.2007.
Asistent pripravnikMatematikaFakultet tehničkih nauka21.11.2003.