Osnovne akademske studije / Energetika, elektronika i telekomunikacije
Energetika, elektronika i telekomunikacije

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240


Studijske grupe
Elektroenergetika - Elektroenergetski sistemi
Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine
Merni sistemi
Komunikacione tehnologije i obrada signala
Mikroračunarska elektronika


 

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije ima vodeću ulogu u tehnološkom razvoju Vojvodine i Srbije kroz obrazovanje visoko kompetentnih inženjera i istraživača i stvaranje novih fundamentalnih i aplikativnih znanja u oblasti elektrotehnike i informacionih tehnologija u skladu sa najvišim evropskim standardima....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Sečujski dr Milan
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Algebra3401.009
Osnovi elektrotehnike 14400.009
Mehanika2200.005
Softverski praktikum0020.001
Sociologija tehnike2000.002
Engleski jezik - osnovni2000.002

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematička analiza 13401.009
Osnovi elektrotehnike 24400.009
Fizika2020.005
Programski jezici i strukture podataka3030.007
Engleski jezik - niži srednji2000.002