Основне информације

Ниво студија
Специјалистичке академске студије


Звање које се стиче
Специјалиста инжењер индустријског инжењерства (Спец. инж. индустр. инж.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
2 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
90


Специјалистичке академске студије на студијском програму Индустријско инжењерство трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер индустријског инжењерства....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ћосић др Илија
Проф. ЕмеритусТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Методологија научно-истраживачког рада000314
Изборни предмет 1320028
Одабрана поглавља из индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента320038
Изборни предмет ИМДР14300410

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет ИМДР23300410
Изборни предмет ИМДР34300310
Изборни предмет ИМДР44300310

Година: 2, Семестар: Зимски

Напредне инжењерске технологије320017
Стручна пракса000033
Студијско истраживачки рад на теоријским основама- специјалистички рад00015015
Израда и одбрана специјалистичког рада000065

Година: 2, Семестар: Летњи