проф. др Богдан Кузмановић


Недостаје слика

др Богдан Кузмановић

Редовни професор


Телефон021/485-2158
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 109

Др Богдан Кузмановић рођен је 11.01.1964. године у Ковиљу. Основне студије завршио је на Економском факултету Универзитета у Новом Саду, где је и магистриао (1997). Докторирао је (2005.) на Факултету техничких наука у Новом Саду, где је и сада запослен у звању редовног професора из области осигурања, превентивног инжењеринга  и управљања ризицима на основним, мастер и докторским студијама. Поседује богато искуство у привреди. Више од 20 година радио је у компанији ДДОР Нови Сад АДО где је био на месту директора осигурања имовине, транспорта и пољопривреде.  Посебна специјалност му је била осигурање међународног  транспорта. Био је на пословима генералног директора у периоду када је компанија ДДОР Нови Сад имала најдинамичнији раст и најбоље резултате у својој историји. Био је председник Управног одбора ДДОР Банке, Металс банке ад Нови Сад, Предузећа за путеве “Нови Сад”. Поред рада на факултету ангажован је у Транснафта ад на пословима генералног директора. Влада Републике Србије именовала га је на место председника Управног одбора Института за ратарство и повртарство – НС СЕМЕ из Новог Сада (2017-2021). Један је од оснивача и члан првог управног одбора „Српске асоцијације менаџера“ основане у Београду, 27. новембра 2006. године, био је члан Управног одбора Приврдне коморе Војводине, члан је председништва Савеза економиста Војводине, заменик је предсеника Сената привреде Србије, члан председништва Савеза економиста Србије, дугогодишњи члан УО Ватерполо савеза Србије (2004.-2014.), члан УО Спортског друштва Црвена Звезда (2006.-2010.), председник Управног одбора КК „Војводина“ Нови Сад.
Аутор и коаутор је четири уџбеника, две монографије и више од 50 радова из области осигурања, организације, менаџмента и управљања ризицима од којих је 9 на СЦИ листи.
Ожењен је, има троје деце, живи и ради у Новом Саду

Редовни професор
01.03.2022.
НазивУ Установи
Примена статистичких модела у осигурању моторних возила

Диплома

Економске науке

Економски факултет

1993

Примена ЕДИ (Елецтрониц Дата Интерцханге) технологије у осигурању са посебним освртом на транспортно осигурање

Магистратура

Економске науке

Економски факултет

1997

Модел интелигентне подршке у осигурању транспортних и аутоматизованих система

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М12) Монографија међународног значајаЊегомир В., Маровић Б., Пејановић Р., Кузмановић Б.: Klimatske promene i osiguranje poljoprivrede, Beograd, Princip Pres, 2017, ISBN ISBN 978-86-6189-10, UDK: 631:368 551.583:631 005.334:631
(М21) Рад у врхунском међународном часописуКузмановић Б.: THERMAL MANIKIN AND ITS STABILITY FOR ACCURATE AND REPEATABLE MEASUREMENTS, International Journal of Simulation Modelling, 2016, Vol. 15, No 4, ISSN 1726-4529
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуТешић З., Кузмановић Б., Томић М., Томић И.: An empirical study of employee loyalty, service, quality, cost reduction and company performance, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2018, Vol. 31, No 1, pp. 827-846, ISSN 1331-677X
(М23) Рад у међународном часописуМилић Б., Грубић-Нешић Л., Кузмановић Б., Делић М.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2018, Vol. 22, No 1, pp. 9-38, ISSN 0949-6181
(М23) Рад у међународном часописуКабок Ј., Радишић С., Кузмановић Б.: Cluster analysis of higher-education competitiveness in selected European countries, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2017, Vol. 30, No 1, pp. 845-857, ISSN 1331-677X
(М23) Рад у међународном часописуКузмановић Б.: Classification of natural disasters between the legislation and application: experience of the Republic of Serbia, Acta Geographica Slovenica - Geografski Zbornik, 2013, Vol. 53, No 1, pp. 149-164, ISSN 1581-6613, UDK: 91:504.4(497.11)
(М23) Рад у међународном часописуМилић Б., Грубић-Нешић Л., Кузмановић Б., Делић М.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the 
organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22, No 1, ISSN 0949-6181
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРадишић С., Кабок Ј., Ђаковић В., Кузмановић Б.: The Programme Budget Model as a Basis for Measuring the Performance of the Public Sector in Transition Economies, Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 2016, No 79, pp. 69-78, ISSN 0354-8635, UDK: 336.13.051
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТодић В., Тешић З., Кузмановић Б., Томић М.: Procena troškova upotrebe novog proizvoda u fazi njegovog razvoja, 16. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 22-24 Mart, 2017, ISBN 978-99955-763-9-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРоухани С., Берковић И., Кузмановић Б., Лечић Д.: ERP systems in Human Resources Management, 4. International conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin, 23 Oktobar, 2015, pp. 106-109, ISBN 978-86-7672-260-0 1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТешић З., Кузмановић Б., Томић М., Томић И.: Performance Measurement and Management: An empirical study of employee loyalty, service quality, cost reduction and company performance, 22. EurOMA Conference, Neuchatel: University of Neuchatel, 26-1 Jun, 2015, ISBN 978-2-9700901-2-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТешић З., Кузмановић Б., Томић М., Томић И.: An innovative Performance Measurement and Management Method, 21. EurOMA Conference, Palermo: Universita Deglo Studi Di Palermo, 20-25 Jun, 2014, ISBN -, UDK: -
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКузмановиц, Т., Кузмановиц, Б.,Estimate of incurred but not reported claims (IBNR) by Chain-Ladder method and the influence at solvency of insurance companies, International Scientific Conference on Industrial Systems-IS08, Novi Sad, 2008.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКузмановић Б., Тодић В., Ћосић И., Тешић З., Кузмановић Б., Тасић Н.: Procena troškova proizvodnje u fazi razvoja proizvoda primenom fazi-neuronskih mreža, Tehnika, 2016, Vol. 66, No 5, pp. 749-755, ISSN 0040-2176, UDK: 005.21:004.032.26657.47
(М52) Рад у часопису националног значајаКузмановић Б.: A Correlation Between hte Function of Controlling and the Process of Risk Management in the Company, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 4, pp. 179-189, ISSN 2217-2661, UDK: 005.334
(М52) Рад у часопису националног значајаТешић З., Кузмановић Б., Томић М.: A Model for Analyzing and Measuring the Performance of Industrial Enterprise, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 1, pp. 21-28, ISSN 2217-2661
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКузмановић Б., Томашевић М., Тешић З., Кузмановић Б., Стеванов Б., Тодић В.: Razvoj modela upravljanja lancima snabdevanja, Infoteh, Jahorina, 2016, Vol. 15, pp. 413-418, ISSN konferencija, 15. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Infoteh-Jahorina, 16-18 Mart, 2016, pp. 413-418
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент01.03.2022.
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент01.03.2017.
ДоцентУправљање ризиком и менаџмент осигурањаФакултет техничких наука26.01.2012.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.10.2006.