доц. др Александар Рикаловић


Недостаје слика

др Александар Рикаловић

Доцент


Телефон021/485-2140
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 107

Доц. др Александар Рикаловић рођен је 6. децембра 1980. године у Лозници, Република Србија.

Основну школу „Јован Цвијић“ завршио је у Лозницу 1995. године, а гимназију „Вук Карџић“ 1999. године, такође у Лозници. Након завршене гимназије уписује Високу техничку школу у Новом Саду, смер Графичко инжењерсво, на којој дипломира 2002 године. Исте године уписује Факултет техничких наука у Новом Саду, смер Графичко инжењерство и дизајн на којем завшава интегрисане мастер студије 2006. године.

По завршетку мастер студија на смеру за Графичко инжењерство и дизајн, уписује докторске студије на Факултету техничких наука, смер Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. У току школске 2013/2014 године борави на стручном усавршавању на Департману за информатику, Униврерзитета у Милану, Италија, током кога ради на изради докторске дисертације. Докторску дисертацију на тему "Развој модела за избор локације производних система" одбранио је 27.09.2014 године.

У току 2016. годне борави на стручном усавршавању на пост докторским студијама на Департману за информатику, Униврерзитета у Милану, Италија, током којих ради на развоју интелигентних система за подршку у одлучивању. Исте године изабран је у звање гостојућег професора на Департману за информатику, Униврерзитета у Милану на предмету "Интеллигент сyстемс фор децисион суппорт". У току 2018. године борави на стручном усавршавању на Департману за математику, природне и економске науке, (Униврзитету у Улму, Немачка), и Департману за Компјутерске науке, (Унверзитета Западна Бохемија, Чешка).

У склопу научно истраживачког рада објавио је преко 30 радова у међунардоним часописима и конференцијама. Један је од аутора књиге ЛЕАН СYСТЕМ, као и Приручника за пројектовање производних система у граичкој индустрији. Стални је рецензент у великом броју међународних часописа од којих се истиче часопис изузетних вредности "ИЕЕЕ Сyстемс Јоурнал". Учесник је на неколико међународних пројеката као и на пројекатима сарадње са привредом. Тренутно ради на пројекту Развоја паметних фабрика у склопу коцепта "Индустрy 4.0".

Запослен је на Факултету техничких наука у Новом Саду у звању доцента, на предметима: Пројектовање производних система, Просторна структура и локација предузећа, Одабрана поглавља из пројектовања, организације и менаџмента, Мултимедији и глобални медији и Дигитална обрада слике. Учествује у реализацији основних, мастер, специјалистичких и докторксих студија.

Члан је ИЕЕЕ удружења.

Ожењен је, и  отац је двоје деце.
Живи у Новом Саду.
-----------------------------------

Aleksandar Rikalovic was born in Loznica, Serbia, on December 6th, 1980.

He is an Assistant Professor at the Department of Industrial Engineering and Management, University of Novi Sad, Serbia. He received the integrated B.Sc. and M.Sc. in Graphic Engineering and Design in 2006 from University of Novi Sad. In September 2014, he finished joint Ph.D. studies at the Department of Industrial Engineering and Management, University of Novi Sad (Serbia) and at the Department of Computer Science, University of Milan (Italy). His Ph.D. supervisors were prof. Ilja Cosic (Dept. of Industrial Engineering and Management, University of Novi Sad) and Vincenzo Piuri (Dept. of Computer Science, University of Milan). His Ph.D. theses titled "Model for Industrial Site Selection" is integrated model based on Geographic Information Systems, Fuzzy Logic and Multi Criteria Decision Analysis.

In June 2016, he finished Postdoctoral studies in Computer Science at the University of Milan, Italy. Same year he start working as Visiting Professor at the University of Milan, Department of Computer Science.

His main research interests are: intelligent decision support systems, smart manufacturing, geographic information systems and multimedia. On these topics, he has published more than 30 papers appeared in international journals, proceedings of international conferences, books, and book chapters. He has also participated in many international research projects and projects in cooperation with industry. He is a reviewer in major international journals from his field of interest.

He is a member of the IEEE.

He is married, and his father of two children.
Lives in Novi Sad, Serbia.


Доцент
01.07.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом27.09.2014.01.02.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент-Мастер23.09.2009.01.09.2014.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави05.12.2007.01.09.2009.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави01.01.2007.01.03.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент18.02.2015.01.12.2015.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Пројектовање система за медијску производњу

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Развој модела за избор локације производних система

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаLazarević M., Lazarević Đ., Suzić N., Sremčev N., Rikalović A.: PERSPECTIVES OF INTRODUCING THE RFID TECHNOLOGIES IN PLM, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences; Vienna: DAAAM International; Stuttgart: Fraunhofer IAO, 2013, str. 171-194, ISBN 978-3-902734-00-6
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: Intelligent Decision Support System for Industrial Site Classification: a GIS-based Hierarchical Neuro-Fuzzy Approach, IEEE Systems Journal, 2018, Vol. 12, No. 3, pp. 2970 - 2981, ISSN 1932-8184
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: A Comprehensive Method for Industrial Site Selection: The Macro-Location Analysis, IEEE Systems Journal, 2017, Vol. 11, No 4, pp. 2971-2980, ISSN 1932-8184, UDK: 10.1109/JSYST.2015.2444471
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBožičković R., Radošević M., Ćosić I., Soković M., Rikalović A.: Integration of simulation and lean tools in effective production systems - case study, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2012, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуRikalović A., Ćosić I.: A Fuzzy Expert System for Industrial Location Factor Analysis, Acta Polytechnica Hungarica, 2015, Vol. 12, No 12, pp. 33-51, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуRadošević M., Ćosić I., Marković J., Rikalović A., Kušar J.: Improvement of Education work process quality by applying VSM - Lean tools, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 2, ISSN 1840-1503
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Soares A. G., Ignjatic J.: ANALYSIS OF LOGISTICS CENTER LOCATION: A GIS – BASED APPROACH, 6. VI International Symposium NEW HORIZONS of transport and communications, Doboj: University of East Sarajevo, 17-18 Novembar, 2017, pp. 19-28, ISBN 978-99955-36-66-4, UDK: UDK 656.1/.2(082)(0.034.4)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćosić Đ., Popov S., Lazarević Đ.: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis for Industrial Site Selection: The State of the Art, 11. Balkan Conference on Operational Research - BALCOR, Zlatibor: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 7-11 Septembar, 2013, pp. 159-167, ISBN 978-86-7680-285-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić N., Vrgović P., Rikalović A.: Potentials of Mass Customization on Furniture Market of Vojvodina, 4. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Fakultet tehni;kih nauka, 23-24 Septembar, 2010, pp. 163-167, ISBN 978-86-7892-277-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Suzić N., Stevanov B., Bajić B., Ignjatić J.: Predictive Manufacturing Systems in Industry 4.0: Trends, Benefits and Challenges, 28. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International Viena, 8-11 Novembar, 2017, pp. 796-802, ISBN 978-3-902734-11-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBojana Nikolic, Ilija Cosic, Ilija Cosic, Milovan Lazarevic, Milovan Lazarevic, Aleksandar Rikalovic: Machine Learning Techniques for Smart Manufacturing: Applications and Challenges in Industry 4.0, 9th International Scientific and Expert Conference TEAM 2018, pp. 29-38, ISBN 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćulibrk D., Ignjatić J., Bajić B.: Deep Learning for Historical Cadastral Maps Digitization: Overview, Challenges and Potential, 24. International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, Plzeň: Vaclav Skala - UNION Agency , 30-3 Maj, 2016, ISBN 978-80-86943-42-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćosić I., Lazarević Đ.: GIS based multi-criteria analysis for industrial site selection, 24. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International Vienna, 23-26 Oktobar, 2013, pp. 143-153, ISBN 978-3-901509-97-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIgnjatić J., Nikolić B., Rikalović A.: Trends and Challenges in Brownfield Revitalization: A GIS Based Approach, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017, ISBN ISBN 978-86-7892-978
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćosić I., Lazarević Đ.: The Role of GIS in Industrial Location Analysis, International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS'14, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 15-17 Septembar, 2014, pp. 299-302, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Pavić A., Suzić N., Gračanin D.: Project Management Using Open Source Internet Tools, 4. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Ohrid: National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 5-7 Maj, 2011, pp. 987-994, ISBN 978-608-65144-2-6
(М43) Монографска библиографска публикацијаЋосић И., Рикаловић А.: Приручник за пројектовање производних система у графичкој индустрији, Нови Сад, ФТН Издаваштво, 2012, ИСБН 978-86-7892-459-0
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРикаловић А., Ћосић И.: GIS BASED MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS FOR INDUSTRIAL SITE SELECTION: THE STATE OF THE ART, Истраживања и пројектовања за привреду - ИИПП, 2014, Вол. 12, Но 3, пп. 197-206, ИССН 1451-4117
(М53) Рад у научном часописуRikalović A.: Spatial analysis of logistics center location: A comprehensive approach, Decision Making: Applications in Management and Engineering, 2018, Vol. 1, pp. 38-49, ISSN 2560-6018
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРикаловић А.: Развој модела за избор локације производних система, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2014
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду18.02.2015.
Асистент-мастерИндустријско инжењерствоФакултет техничких наука24.09.2012.
Асистент-мастерПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука23.09.2009.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука16.10.2008.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука25.12.2006.