Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (Mast. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

Studijski program „Merenje i regulacija“ je organizovan kao moderan i dinamičan studijski program, usaglašen i sa standardnim aktuelnim tehnologijama elektrotehnike i računarstva i sa najsavremenijim tehnologijama elektrotehnike i računarstva, i koncipiran tako da studenti kroz praktične predmete utvrđuju gradivo stečeno na stručnim predmetima....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilacTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Izborni predmet 1302-300.006
Izborni predmet 2302-300.006
Izborni predmet 330300.006
Izborni predmet 430300.006
Inženjerske komunikacije, logistika i intelektualna svojina30002.005
Upravljanje malim i srednjim preduzećem22000.004

Godina: 1, Semestar: Letnji

Stručna praksa00003.003
Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama diplomskog master rada00090.009
Izrada i odbrana master rada00008.0015