Predmet: Uvod u elektroniku (17 - E122)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.10.2006..


Predmeti kojima je preduslov predmet Uvod u elektroniku

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnovi mikroprocesorskih i mikrokontrolerskih sistemadane
EMI i EMC u elektronicidada
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti principa analogno-digitalne konverzije, poluprovodničkih elektronskih komponenata (dioda, tranzistora, JFET-ova, MOSFET-ova), pojačavača.
- sposobnost rešavanja osnovnih električnih kola sa operacionim pojačavačima - sposobnost rešavanja osnovnih električnih kola sa poluprovodničkim komponentama (diodama, bipolaranim tranzistorima, MOSFET-ovima) - sposobnost snimanja statičkih karakteristika poluprovodničkih komponenti - sposobnost analize osnovnih elektronskih kola uz pomoć računara – programski paket SPICE
Istorijat elektronike. Klasifikacija elektronskih signala, principi njihove konverzije. Frekventni spektar elektronskih signala. Pojačavači (neinvertujući i invertujući pojačavači, diferencijalni pojačavači, primena). Operacioni pojačavači. Osnovne fizičke osobine poluprovodnika (sopstveni i primesni poluprovodnici). Transportne pojave u poluprovodnicima (struja drifta i struja difuzije). PN spoj (direktno i inverzno polarisani PN spoj, kapacitivnost PN spoja, naponski proboj). Diode (osnovni pojmovi, uticaj temperature, proboj, polarizacija, analiza kola sa diodama, prekidački režim rada). Diode referentnog napona. Primene dioda (regulacija napona, jednostrani i dvostrani usmerači). Bipolarni tranzistori (polarizacija tranzistora, ograničenja u radu, režimi rada, ekvivalentno kolo za male signale). Primena tranzistora (tranzistor kao prekidač, invertorsko kolo sa tranzistorom). Tranzistori sa efektom polja. JFET. MOSFET sa ugrađenim i sa indukovanim kanalom (način rada, režimi rada, karakteristike). Polarizacija MOSFET-ova. Ekvivalentno kolo za male signale. MOSFET kao prekidač. Jednostepeni pojačavači sa bipolarnim tranzistorom. Jednostepeni pojačavači sa fetovima. Diferencijalni pojačavači sa bipolarnim tranzistorima ili sa MOSFET-ovima. Analiza elektronskih kola pomoću računara – SPICE.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Živanov, M.Elektronika : komponente i pojačivačka kola2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Tešić, S., Vasiljević D.Osnovi elektronike1995Grosknjiga, BeogradSrpski jezik
R. JaegerMicroelectronic Circuit Design1997 The McGraw-Hill Companies, Inc., New York Engleski
Dragan Pantić, Miomir ĐukićIzvori napajanja1990Commerce printSrpski jezik
Hribšek, M. Ilić,M., Vasiljević, D.Analogna elektronika - zbirka rešenih zadataka1991Elektrotehnički fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumnene45.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stojanović dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sekulić dr Dalibor
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Samardžić dr Nataša
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Brestovački Lenka
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kojić dr Sanja
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bodić Milan
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Pilipović Nebojša
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kojić dr Sanja
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Tešović Dragana
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Marković Nikola
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Brestovački Lenka
Asistent

Laboratorijske vežbe