Predmet: Osnovi mikroprocesorskih i mikrokontrolerskih sistema (17 - EM001)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.08.2017..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u elektronikudane
Digitalna elektronikadane

Predmeti kojima je preduslov predmet Osnovi mikroprocesorskih i mikrokontrolerskih sistema

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Arhitektura mikroračunarskih sistemadada
Razvoj softvera za embeded sistemedada
Cilj ovog predmeta je osposobiti studente za razumevanje, modelovanje i modularno projektovanje mikroračunarskih sistema zasnovanih na mikroprocesorima i mikrokontrolerima. Pored toga, cilje je i osposobiti studente za projektovanje, pisanje i testiranje aplikativnih i sistemskih programa u simboličkom mašinskom jeziku i programskom jeziku visokog nivoa za projektovane mikroračunarske sisteme.
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće u stanju da: razume rad, modeluje i projektuje na strukturalnom nivou, mikroračunarske sisteme zasnovanog na mikroprocesorima i mikrokontrolerima na osnovu zadate specifikacije; modeluje, projektuje, simulira i implementira jednostavne aplikativne i sistemske programe u simboličkom mašinskom jeziku i programskom jeziku visokog nivoa za zadati mikroračunarski sistem; i testira mikroračunarski sistem na razvojnom sistemu.
Struktura mikroračunarskih sistema opšte namene. Struktura i osobine ugrađenih (embedded) mikroračunarskih sistema. Funkcionalne jedinice mikroračunarskih sistema. Projektovanje hardverskih funkcionalnih jedinica. Projektovanje mikroračunarskih sistema zasnovanih na mikroprocesorima i mikrokontrolerima. Primena softverskih alata u projektovanju i simulaciji mikroračunarskih sistema. Struktura programske podrške ugrađenih (embedded) mikroračunarskih sistema. Projektovanje, pisanje i testiranje aplikativnih i sistemskih programa. Primena programskih jezika visokog nivoa i softverskih alata u projektovanju programske podrške mikroračunarskih sistema. Uvod u mikroračunarske sisteme za rad u realnom vremenu.
Predavanja; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Manuel Jiménez, Rogelio Palomera, Isidoro CouvertierIntroduction to Embedded Systems2014SpringerEngleski
M. M. Mano, C. R. Kime, T. MartinLogic and Computer Design Fundamentals2015PearsonEngleski
A. S. Tanenbaum, T. AustinStructured Computer Organization2013PearsonEngleski
M. Abd-El-Barr, H. El-RewiniFundamentals Of Computer Organization And Architecture2005 John Wiley & Sons, Inc.Engleski
P. V. Heuring, F. H. JordanComputer Systems Design and Architecture2003Prentice HallEngleski
Gérard Blanchet, Bertrand DupouyComputer Architecture2013ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc.Engleski
Muhammad Ali Mazidi, Sarmad Naimi, Sepehr NaimiThe AVR Microcontroller and Embedded Systems2011PearsonEngleski
David RussellIntroduction to Embedded Systems Using ANSI C and the Arduino Development Environment2010Morgan & Claypool PublishersEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada50.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mezei dr Ivan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Milan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Tanović Anja
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bratić Stojanka
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pilipović Nebojša
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mezei dr Ivan
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe