Основне академске студије / Софтверско инжењерство и информационе технологије - Лозница
Софтверско инжењерство и информационе технологије - Лозница

 Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. ел.техн и рач.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе програмирања20229
Алгебра43109
Социологија технике20002
Архитектура рачунара20205
Изборни страни језик 130003

Година: 1, Семестар: Летњи

Објектно оријентисано програмирање 130227
Алгоритми и структуре података30217
Увод у софтверско инжењерство30205
Интернет мреже20204
Математичка анализа43019

Година: 2, Семестар: Зимски

Дискретна математика33007
Објектно оријентисано програмирање 220226
Организација података20225
Нумерички алгоритми и нумерички софтвер20114
Изборна позиција 130308

Година: 2, Семестар: Летњи

Спецификација и моделирање софтвера40318
Базе података20227
Паралелно програмирање20204
Оперативни системи20205
Изборна позиција 220216

Година: 3, Семестар: Зимски

Софтверски обрасци и компоненте30217
Веб програмирање30217
Статистика31206
Писана и говорна комуникација у техници21104
Изборна позиција 320226

Година: 3, Семестар: Летњи

Интернет софтверске архитектуре20215
Интеракција човек рачунар20114
Основи рачунарске интелигенције40318
Методологије развоја софтвера20215
Изборна позиција 420228

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборна позиција 520216
Изборна позиција д30317
XML и веб сервиси40407
Конструкција и тестирање софтвера30206
Стручна пракса- пројекат00033

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборна позиција 730315
Изборна позиција ф30227
Изборна позиција х30314
Израда и одбрана завршног дипломског рада000710
Изборна позиција 1130315