проф. др Соња Ристић


Недостаје слика

др Соња Ристић

Редовни професор


Телефон021/485-2171
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 202

2018- Садашња позиција: редовни професор за ужу научну област Инжењерство информационих система (еквивавелнт УНО Информационо-комуникациони системи) на Факултету техничких наука у Новом Саду, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент.

2008.(јун) Изабрана у звање ванредног професора за ужу научну област Информационо-комуникациони системи на Факултету техничких наука у Новом Саду, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент.

2003.(новембар) Изабрана у звање доцента за ужу научну област Информационо управљачки и комуникациони системи на Факултету техничких наука у Новом Саду, Одсек за индустријско инжењерство и менаџмент.

2003.(мај) Изабрана у звање и на радно место професора за наставне предмете Базе података и Основи информационо-комуникационих технологија у Вишој пословној школи у Новом Саду.

2003.(фебруар) Докторирала на Економском факултету Суботица, Универзитет у Новом Саду

2002.(октобар) Изабрана у звање и на радно место вишег предавача за наставни предмет Основи информационо-комуникационих технологија у Вишој пословној школи у Новом Саду.

2000.(октобар) Ангажована као хонорарни сарадник на Факултету техничких наука у Новом Саду.

1998.(јуни) Изабрана у звање и на радно место вишег предавача за наставне предмете Базе података и Информатика у Вишој пословној школи у Новом Саду.

1996.(новембар) Изабрана у звање и на радно место вишег предавача за предмет Организација података у Вишој пословној школи у Новом Саду.

1994.(март) Магистрирала на Економском факултету Суботица, Универзитет у Новом Саду

1990.(новембар) Засновала радни однос у Вишој школи за организацију рада у Новом Саду, данас Виша пословна школа у Новом Саду.

1989.(септембар) Изабрана у звање предавача за предмет Организација података у Вишој школи за организацију рада у Новом Саду.

1989–1990. Ради на радном месту руководиоца РЈ за обуку и системску подршку, у РО Новкабел – ООУР Електронски рачунари.

1989. Дипломирала на Економском факултету Суботица, Универзитет у Новом Саду, смер: Пословна информатика

1988–1989. Ради на радном месту вишег систем инжењера, у РО Новкабел – ООУР Електронски рачунари.

1985–1988. Ради на радном месту самосталног програмера, у РО Новкабел – ООУР Електронски рачунари.

1984–1985. (април 1984–јануар 1985) Ради на радном месту програмера-приправника, у РО Новкабел – ООУР Електронски рачунари.

1984.(фебруар) Запослила се у РО Новкабел – ООУР Електронски рачунари, на радном месту оператера за обухват података.

1983. Дипломирала на Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду,одсек: Математика, смер: Нумеричка математика са кибернетиком

Редовни професор
14.05.2018.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.10.2006.01.06.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент01.12.2003.01.09.2006.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор19.06.2008.Катедра за информационо-комуникационе системе
НазивУ Установи
-

Диплома

Математичке науке

Природно-математички факултет

1983

Приказ и анализа карактеристика софтвера за управљање ЕР базом података

Диплома

Економске науке

Економски факултет

1989

Истраживање проблема простирања примарног кључа у шеми релационе базе података

Магистратура

Економске науке

Економски факултет

1994

Истраживање проблема консолидације подшема базе података

Докторат

Економске науке

Економски факултет

2003

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиVještica M., Dimitrieski V., Pisarić M., Kordić (Aleksić) S., Ristić S., Luković I.: Production processes modelling within digital product manufacturing in the context of Industry 4.0, International Journal of Production Research, 2022, ISSN 0020-7543
(М21) Рад у врхунском међународном часописуObrenović N., Luković I., Ristić S.: Consolidation of database check constraints, Software and Systems Modeling (SoSyM), 2019, Vol. 18, No 3, pp. 2111-2135, ISSN 1619-1366, UDK: DOI: 10.1007/s10270-017-0637-2
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStefanović M., Pržulj Đ., Ristić S., Stefanović D., Nikolić D.: Smart Contract Application for Managing Land Administration System Transactions, IEEE Access, 2022, Vol. 10, pp. 39154-39176, ISSN 2169-3536
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVještica M., Dimitrieski V., Pisarić M., Kordić (Aleksić) S., Ristić S., Luković I.: Multi-level production process modeling language, Journal of Computer Languages (COLA), 2021, Vol. 66, ISSN 2590-1184
(М23) Рад у међународном часописуStefanović M., Pržulj Đ., Stefanović D., Ristić S., Čapko D.: The Proposal of New Ethereum Request for Comments for Supporting Fractional Ownership of Non-Fungible Tokens, Computer Science and Information Sistems, 2023, Vol. 20, No. 3, pp. 1133-1155, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуVidaković J., Ristić S., Kordić (Aleksić) S., Luković I.: Extended Tuple Constraint Type as a Complex Integrity Constraint Type in XML Data Model – Definition and Enforcement, Computer Science and Information Sistems, 2018, Vol. 15, No 3, pp. 821-843, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуDimitrieski V., Čeliković M., Kordić (Aleksić) S., Ristić S., Alargt A., Luković I.: Concepts and Evaluation of the Extended Entity-Relationship Approach to Database Design in a Multi-Paradigm Information System Modeling Tool, Computer Languages Systems and Structures, 2015, ISSN 1477-8424, UDK: DOI: 10.1016/j.cl.2015.08.011
(М23) Рад у међународном часописуRistić S., Aleksić S., Čeliković M., Luković I.: Generic and Standard Database Constraint Meta-Models, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2014, Vol. 11, No. 2, pp. 679-696, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуAleksić S., Ristić S., Luković I., Čeliković M.: A Design Specification and a Server Implementation of the Inverse Referential Integrity Constraints, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2013, Vol. 10, No. 1, pp. 283-320, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуLuković I., Popović A., Mostić J., Ristić S.: A Tool for Modeling Form Type Check Constraints and Complex Functionalities of Business Applications, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2010, Vol. 7, No 2, pp. 359-385, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуLukovic I, Mogin P, Pavicevic J, Ristic S, An Approach to Developing Complex Database Schemas Using Form Types, Software: Practice and Experience, Volume 37, Issue 15, Pages 1621-1656, December 2007. Online ISSN: 1097-024X Print ISSN: 0038-0644 Copyright 2007 John Wiley & Sons, Ltd. Hoboken, USA, Published Online: May 29 2007 12:28PM DOI: 10.1002/spe.820
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомVještica M., Dimitrieski V., Pisarić M., Kordić (Aleksić) S., Ristić S., Luković I.: Towards a Formal Specification of Production Processes Suitable for Automatic Execution, Open Computer Science, 2021, Vol. 11, No. 1, pp. 161-179, ISSN 2299-1093
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSpasojević I., Havzi S., Stefanović D., Ristić S., Marjanović U.: Research Trends and Topics in IJIEM from 2010 to 2020: A Statistical History, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2021, Vol. 12, No. 4, pp. 228-242, ISSN 2217-2661
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRistić S.: A Model is Worth a Thousand Words?, 16. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: IEEE Hungary Section, 13-15 Septembar, 2018, pp. 15-20, ISBN 978-1-5386-6840-5
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRistić S.: How to Apply Model-Driven Paradigm in Information System (Re)Engineering, 14. IEEE International Scientific Conference on Informatics (informatics), Poprad: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 13-17 Novembar, 2017, pp. 6-11, ISBN 978-1-5386-0888-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Dimitrieski V., Luković I.: A Model-to-Model Transformation of a Generic Relational Database Schema into a Form Type Data Model, 6. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Gdansk: Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa and IEEE New York City, 11-14 Septembar, 2016, pp. 1577-1580, ISBN 978-83-60910-92-7, UDK: http://dx.doi.org/10.15439/2016F408, ISSN 2300-5963
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Dimitrieski V., Luković I.: A Model-driven Approach to Data Structure Conceptualization, 5. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Lodz: IEEE Computer Society Press and Polish Information Processing Society, 13-16 Septembar, 2015, pp. 977-984, ISBN 2300-5963, UDK: DOI: http://dx.doi.org/10.15439/978-83-60810-66-8; 10.15439/2015F224
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Aleksić S., Čeliković M., Luković I.: Meta-Modeling of Inclusion Dependency Constraints, New York, ACM, 2013, str. 114-121, ISBN 978-1-4503-1851-8 (Best Paper Award)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidaković J., Ristić S., Kordić (Aleksić) S., Luković I.: Extended Tuple Constraint Type in Relational and XML Data Model – Definition and Enforcement, 8. Balkan Conference in Informatics, Skoplje: ACM, 20-23 Septembar, 2017, pp. 1-8, ISBN 978-1-4503-5285-7, UDK: DOI: 10.1145/3136273.3136294
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Aleksić S., Čeliković M., Luković I.: An EMF Ecore based Relational DB Schema Meta-Model, 6. International Conference on Information Technology - ICIT, Amman: AL-Zaytoonah University of Jordan, 8-10 Maj, 2013, pp. 1-12, ISBN 978-9957-8583-1-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLuković I., Ristić S., Popović A., Mogin P.: An Approach to the Platform Independent Specification of a Business Application, 23. Central European Conference on Information and Intelligent Systems, Varaždin: University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 19-21 Septembar, 2012, pp. 449-456, ISBN 1847-2001(Best Paper Award)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidaković J., Ristić S., Kordić (Aleksić) S., Luković I.: The Extended Referential Integrity Constraint Type - Specification and Implementation in Relational and XML Database Management Systems, 8. International Conference on Information Society and Technology – ICIST, Kopaonik: Association for Information systems and Computer Networks, 11-14 Mart, 2018, pp. 143-148
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKordić (Aleksić) S., Ristić S., Čeliković M., Dimitrieski V., Luković I.: Reverse Engineering of a Generic Relational Database Schema into a Domain-Specific Data Model, 28. Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS), Varaždin: University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 27-29 Septembar, 2017, pp. 19-28, ISBN ISSN 1848-2295
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStefanović M., Ristić S., Stefanović D., Bojkić M., Pržulj Đ.: Possible Application of Smart Contracts in Land Administration, 26. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Telecomunications Society - Belgrade, 20-21 Novembar, 2018, pp. 787-790, ISBN 978-1-5386-7170-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNarandžić D., Mandić V., Rakić-Skoković M., Ristić S.: On the Problem of Software Project Management Tools Coexistence and Migration, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Aleksić S., Čeliković M., Dimitrieski V., Luković I.: Meta-modeling in the Context of Database Reengineering, 12. International Scientific Conference on Informatics, Spišská Nová Ves: Department of Comupter and Informatics, FEEI TU of Košice, 5-7 Novembar, 2013, pp. 162-167, ISBN 978-80-8143-127-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S.: Lean Thinking Principles in the Context of Model-Driven Software Development, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 13-14 Septembar, 2012, pp. 233-239, ISBN 978-96-7892-445-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Luković I., Aleksić S., Banović J., Al-Dahoud A.: An Approach to the Specification of User Interface Templates for Business Applications, 5. Balkan Conference in Informatics, Novi Sad: ACM New York, USA, 16-20 Septembar, 2012, pp. 124-129, ISBN 978-1-4503-1240-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Rakić-Skoković M., Al-Dahoud A.: An Overview of the Approaches for A PLM Application's Customization, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences; Department of Industrial Engineering and Management; University of Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 217-222, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Aleksić S., Luković I., Banović J.: Form-Driven Application Generation: A Case Study, 11. International Scientific Conference on Informatics, Roznava: Department of Computers and Informatics, FEEI, Technical University of Košice, Slovakia, 16-18 Novembar, 2011, pp. 115-120, ISBN 978-80-89284-95-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAleksić S., Ristić S., Luković I.: An Approach to Generating Server Implementation of the Inverse Referential Integrity Constraints, 5. International Conference on Information Technology - ICIT, Amman: AL-Zaytoonah University of Jordan, 11-13 Maj, 2011, pp. 1-7, ISBN 9957-8583-0-0, UDK: Zbornik na CD ROM
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLuković I, Popović A, Mostić J, Ristić S, A Tool for Modeling Form Type Check Constraints, International Multiconference on Computer Science and Information Technology (IMCSIT), 2nd Workshop on Advances in Programming Languages (WAPL"09), Mragowo, Poland: Polish Information Processing Society, 12-14 October, 2009, pp. 681 − 688.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimitrieski V., Čeliković M., Ristić S., Luković I.: Application of MetaEdit Tool to Specify Information System Modeling Concepts, 3. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik: Association for Information systems and Computer networks, 3-6 Mart, 2013, pp. 189-194, ISBN 978-86-85525-12-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Stevanov B., Dimitrieski V.: Is There a Conflict Between Modeling and Lean in Software Development?, 2. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Beograd: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 5-6 Septembar, 2013, pp. 105-112, ISBN 978-86-7680-283-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLolić T., Ristić S., Stefanović D., Marjanović U.: Acceptance of E-Learning System at Faculty of Technical Sciences, 29. Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS), Varaždin: Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb Pavlinska 2, HR-42000 Varaždin, Croatia, 19-21 Septembar, 2018, pp. 47-54, ISBN ISSN 1848-2295, UDK: 004:007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStefanović M., Pržulj Đ., Vukmanović M., Ristić S.: Mutual Impact of High Computer Network Utilization and Business Processes, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 204-209, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNarandžić D., Ristić S., Stefanović D., Lolić T.: The Challenge of an Extraction-Transformation-Loading Tool Selection, 14. International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements SAUM, Niš, 14-16 Novembar, 2018, pp. 42-45, ISBN 978-86-6125-205-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNarandžić D., Mandić V., Rakić-Skoković M., Ristić S.: On the Problem of Software Project Management Tools Coexistence and Migration, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S, Luković I, Aleksić S, Popović, An Approach to Building Platform Independent Models, XIV International Scientific Conference on Industrial Systems IS "08, Novi Sad, Serbia, October 2 – 3, 2008, ISBN 978-86-7892-135-3, Proceedings pp. 201 – 206.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRistić S., Luković I., Pavićević J., Mogin P.: Resolving Database Constraint Collisions Using IIS*Case Tool, Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS), 2007, Vol. 31, No 1, pp. 187-206, ISSN 1846-3312, UDK: 004.651
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLuković I., Ristić S., Mogin P., Pavićević J.: Database Schema Integration Process – A Methodology and Aspects of Its Applying, Novi Sad Journal of Mathematics, 2006, Vol. 36, No 1, pp. 115-150, ISSN 1450-5444
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLuković I., Mogin P., Govedarica M., Ristić S.: The Structure of A Subschema and Its XML Specification, Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS), 2002, Vol. 26, No 1-2, pp. 69-85, ISSN 1846-3312
(М52) Рад у часопису националног значајаRistić S., Aleksić S., Luković I., Banović J.: Form-Driven Application Development, Acta Electrotechnica et Informatica, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University Kosice, 2012, Vol. 12, No 1, pp. 9-16
(М52) Рад у часопису националног значајаPopović A., Luković I., Ristić S., Specifikacija strukutura poslovnih aplikacija u alatu IIS*Case, Info M – Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, ISSN: 1451-4397, Vol. 25/2008, pp. 17 – 24.
(М53) Рад у научном часописуLuković I., Ristić S., Aleksić S., Banović J., Popović A.: A Chain of Model Transformations in IIS*Case, Scripta Scientiarum Naturalium, 2010, Vol. 1, No 1, pp. 59-76, ISSN 1880-8356
(М53) Рад у научном часописуStevanov B., Gračanin D., Kesić I., Ristić S.: An Application of Period Batch Control Principles and Computational Independent Models for Supporting the Overhaul Process of the Railway Braking Devices, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2013, Vol. 4, No 2, pp. 95-101, ISSN 2217-2661
(М53) Рад у научном часописуRistić S., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Dimitrieski V., Luković I.: Database Reverse Engineering Based on Meta-Models, Central European Journal of Computer Science, 2014, Vol. 4, No 3, pp. 150-159, ISSN 1896-1533, UDK: DOI: 10.2478/s13537-014-0218-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRistić S., Luković I., Mogin P., The Detection of Database Constraint Inconsistencies, XII International Scientific Conference on Industrial Systems, Vrnjacka Banja, Yugoslavia, November 22–23, 2002, Proceedings, pp. 348–353.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRistić S., Luković I., Mogin P., Pavićević J., Integrating a Database Schema Using IIS*Case Tool, 13th Scientific Conference on Industrial Systems IS"05 (with international participation), Herceg Novi, September 07 – 09, 2005, Proceedings pp. 331-340.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLuković I., Ristić S., Mogin P., On the Formal Specification of Database Schema Constraints, 1st Serbian-Hungarian Joint Sympozium on Intelligent System SISY 2003, Subotica, SCG, 19–20 September, 2003, Proceedings pp. 125–136, ISBN 963-7154-19-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Luković I., Mogin P., Specifying Database Updates Using a Subschema 7th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems INES 2003, Assiut-Luxor, Egypt, 4–6 March, 2003, Proceedings Vol. 1, pp. 203–212, ISBN 977-246-048-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLuković I., Ristić S., Mogin P., A methodology of A Database Schema Design Using The Subshemas, IEEE International Conference on Computational Cybernetics ICCC 2003, Siofok, Hungary, 29–31 August, 2003, Proceedings on CD, ISBN 963-7154-18-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Luković I., Pavićević J., Mogin P., Resolving Database Constraint Collisions Supported by IIS*Case Tool, 17th International Conference Information and Intelligent Systems IIS 2006, Varaždin, Croatia, September 20 – 22, 2006, IIS 2006 Proceedings pp. 43 – 52, ISBN 953-6071-27-4.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLuković I, Ristić S, Aleksić S, Popović A, An Application of the MDSE Principles in IIS*Case, III Workshop on Model Driven Software Engineering (MDSE 2008), Berlin, Germany, December 11-12, 2008, Proceedings, TFH, University of Applied Sciences Berlin, pp. 53 – 62.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLuković I, Mogin P, Pavićević J, Ristić S, An Automated Design and Integration of Database Schemas, Conference devoted to 25th anniversary of Faculty of Science at University of Montenegro Contemporary Mathematics, Physics and Biology, September 8-9, 2005, Podgorica, Serbia and Montenegro, Invited paper
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPavićević J., Luković I., Mogin P., Ristić S., IIS*Case – A tool For Automated Design and Integration of Database Schemas, 13th Scientific Conference on Industrial Systems IS"05 (with international participation), Herceg Novi, September 07 – 09, 2005, Proceedings pp. 321-330.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLuković I., Mogin P., Ristić S., A Database Schema Design Using the Subschemas, XII International Scientific Conference on Industrial Systems, Vrnjacka Banja, Yugoslavia, November 22–23, 2002, Proceedings, pp. 340–347.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорИнжењерство информационих системаУниверзитет у Новом Саду14.05.2018.
Ванредни професорИнформационо-комуникациони системиУниверзитет у Новом Саду20.06.2013.
Ванредни професорИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука19.06.2008.
ДоцентИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука21.11.2003.