СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА НОВОГ САДА:„ЗЕЛЕНИ ГРАД“

  • Бојана Сегић
Ključne reči: стратегије, еколошки, самоодрживи градови

Apstrakt

Рад се бави истраживањем стратегија и принципа који би усмерили развој савремених градова у еколошке и самоодрживе урбане целине. Идеја је стварање града са бујном вегетацијом. Стратегијски план је подељен у фазе реализације. Новине су наглашене применом урбане пољопривреде у стамбеним и пословним објектима.

Reference

[1] Николић Т. С., Костреш М., Младеновић В., Полић С., “Еколошки маркетинг менаџмент – Савремена де(кон)струкција”, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2017.
[2] Вујковић Љ. , Дошеновић Љ., “Дизајн врта”, Бања Лука, Шумарски факултет 2014.
[3] https://naslovi.net/2012-09-30/dnevnik/pravilnik-siri-zelenilo/3911406, (приступљено у августу 2018.)
[4] https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/A-guide-for-Municipalities-Inclusive-and-Sustainable-Urban-Development-Planning-Volume-1.pdf, (приступљено у септембру 2018.)
[5] http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/1812-Studija%20zelenih%20i%20rekreativnih%20povrsina.pdf, (приступљено у септембру 2018.)
[6] http://www.environovisad.org.rs/images/stories/vest20 15/Strategija2015.pdf, (приступљено у септембру2018.)
Objavljeno
2019-07-29