Zbornik radova FTN
Biblioteka
Trg D.Obradovića 6
21000 Novi Sad
Srbija

Glavni kontakt

Dr Željen Trpovski
Vanr.prof.
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

Pomoćni kontakt

Sonja Trpovski
Telefon +381 65 66-888-69