Časopis sa otvorenim pristupom.

Primarna namena jeste publikovanje najvažnijih rezultata master radova studenata na svim studijskim programima Fakulteta tehničkih nauka.

Namenjen je i studentima doktorskih studija, kao i širokoj stručnoj javnosti.