UNAPREĐENJE PRIPREME PROIZVODNJE DELOVA ELEKTROMOTORA U KOMPANIJI ATB SEVER

  • Ivana Ćulafić
Ključne reči: Priprema proizvodnje, Tehnološki procesi, Delovi elektromotora, Praćenje narudžbina

Apstrakt

U cilju pravovremene proizvodnje i isporuke proizvoda kupcima, proizvodni sistemi koji svoje poslovanje baziraju na pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji značajnu pažnju moraju usmeriti na pripremu proizvodnje delova i gotovih proizvoda uz sistemsko praćenje narudžbina. Osnovni predmet i cilj istraživanja u ovom radu se odnosi na sistematizaciju i unapređenje rada funkcije pripreme proizvodnje elektromotora, pre svega tehnološke pripreme proizvodnje.

Reference

[1] http://sever.rs/wp02/
[2] Lukić, D., Milošević, M., Todić, V.: Integrisani CAPP sistemi i tehnološka baza podataka, skripta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.
[3] Todić, V.: Projektovanje tehnoloških procesa, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2004
[4] Mikac, T., Ljubetić, J.: Organizacija i upravljanje proizvodnjom, Tiskano- Hrvatska, 2009.
[5] Zelenović, D.: Projektovanje proizvodnih sistema, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012.
[6] Ćulafić, I.: Unapređenje pripreme proizvodnje delova elektromotora u kompaniji ATB Sever, Master rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
Objavljeno
2019-05-17
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo