ISPITIVANJE POSTOJANOSTI NA PRANJE OTISAKA ODŠTAMPANIH SUBLIMACIONOM ŠTAMPOM

  • Željana Bijelić
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Rastko Milošević
Ključne reči: ink jet štampa, sublimaciona štampa, analiza otisaka, kontrola kvaliteta uzoraka

Apstrakt

U okviru rada predstavljena su istraživanja iz oblasti digitalne štampe. Štampanje je vršeno na 3 različite podloge za štampu. Otisak je štampan na transfer papir pomoću “Ricoh SG 3110 DNw” sublimacionog štampača, dok se prenos otiska sa transfer papira na podlogu za štampu vršio pomoću termo prese “Hobby Cut”. Istraživanja su zasnovana na skeniranju uzoraka, merenju spektrofotometrijskih vrednosti, pranju uzoraka, a zatim analizi dobijenih rezultata na osnovu kojih je ustanovljena otpornost otiska na pranje u zavisnosti od podloge. U radu je vršena i vizuelna analiza uzoraka.

Reference

[1] Grid (2018), Nastavni materijal za studente iz tehnika štampe [Online] Dostupno na: http://www.grid.uns.ac.rs/predmet2.html?predmet=66
[2] Mega Electronics (2018), sublimation system education [Online] Dostupno na: https://www.megauk.com/sublimation/sublimation_system_education.php
Objavljeno
2019-03-21
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn