ИСПИТИВАЊЕ ПОСТОЈАНОСТИ НА ТРЉАЊЕ ОТИСАКА ДОБИЈЕНИХ СУБЛИМАЦИОНОМ ШТАМПОМ

  • Jovan Ćulibrk
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Rastko Milošević
Ključne reči: Дигитална штампа, Сублимација, Трљање, Контрола квалитета, Анализа.

Apstrakt

У оквиру рада представљена су истраживања из области дигиталне штампе. Штампање је вршено на 3 различите подлоге за штампу. Отисак је штампан на трансфер папир помоћу “Ricoh SG 3110 DNw” сублимационог штампача, док се пренос отиска са трансфер папира на подлогу за штампу вршио помоћу термо пресе “Hobby Cut”. Истраживања су заснована на скенирању узорака, мерењу спектрофотометријских вредности, трљању узорака, а затим анализи добијених резултата на основу којих је установљена отпорност отиска на трљање у зависности од подлоге. У раду је вршена и визуелна анализа узорака.

Reference

[1] Grid (2018), Nastavni materijal za studente iz digitalne štampe [Online] Доступно на: http://www.grid.uns.ac.rs/predmet2.html?predmet=92
[2] Znacenje reci (2018), Sublimacija [Online] Доступно на: https://www.znacenjereci.com/sta-je-sublimacija/
[3] Novaković D., Karlović I., Pavlović Ž., Pešterac Č. (2009), Reprodukciona tehnika – priručnik za vežbe, FTN izdavaštvo, Novi Sad.
Objavljeno
2019-03-21
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn