UNAPREĐENJE SKLADIŠNOG POSLOVANJA U KOMPANIJI „VRŠKA-PRESS“ DOO

  • Ramona Čaki
Ključne reči: Logistika, skladištenje

Apstrakt

Predmet rada je unapređenje skladišnog poslovanja u preduzeću “Vrška-Press” doo. Primenom odgovarajućih metoda i tehnika, izvršena je analiza skladišnog poslovanja, utvrđeni su nedostaci i predložene mere unapređenja efikasnosti i funkcionalnosti skladišta.

Reference

[1] Barać, N., Milovanović, G., (2006) Strateški menadžment logistike, Petrograf, Niš, str. 34.
[2] Regodić D., (2014), Logistika, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Univerzitet Singidunum, Beograd,, str. 22.
[3]https://nastava.sf.bg.ac.rs/pluginfile.php/5096/mod_resource/content/0/Predavanja/01_UVOD_LOGISTIKA_I_SKLADISTENJE_zel.pdf, pristup 13.12.2019.
[4] Ramona Čaki, Unapređenje skladišnog poslovanja u preduzeću “Vrška-Press” doo - Master rad
[5] Vojislav Vulanović, Dragutin Stanivuković, Bato Kamberović, Nikola Radaković, Rado Maksimović, Vladan Radlovački, Miodrag Šilobad, Metode i tehnike unapređenja kvaliteta procesa rada, FTN – Novi Sad, 2003.
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment