Implementacija Programske Podrške za Prepoznavanje Govora i Upravljanje Pristupom Zaštićenoj Zoni

  • Dusko Ozegovic
  • Bojan Mrazovac Assistant Professor
Ključne reči: Prepoznavanje govora, JavaScript Decentralizovana Aplikacija, Sigurnosni Sistemi, Blockchain.

Apstrakt

Bezbednost predstavlja jednu od osnovnih potreba čoveka. Zahvaljujući razvoju tehnologije došlo i do napredka u polju bezbednosti. U okviru ovog rada vršena je implementacija modernih tehnologija u svrhu povećanja sigurnost zaštićene zone. Izvršena je implementacija programske podrške za prepoznavanje izgovorene kodne fraze od strane korisnika koji želi da uđe u zaštićenu zonu, kao i web stranice za unos i manipulaciju podacima, pri čemu web stranice imaju komunikaciju sa blockchainom, koji predstavlja jednu od najmodernijih tehnologija za decentralizovano čuvanje podataka.

Reference

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain, (pristupano u oktobru 2019.)
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language) (pristupano u novembru 2019.)
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_lock (pristupano u oktobru 2019.)
[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language) (pristuano u novembru 2019.)
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript (pristupano u oktobru 2019.)
[6] Matt Doyle: Beginning PHP 5.3
[7] https://www.mycryptopedia.com/what-is-web3-js-a-detailed-guide/ (pristupano u novembru 2019.)
[8]https://github.com/Uberi/speech_recognition/blob/master/reference/library-reference.rst , (pristupano u novembru 2019.)
[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi (pristupano u novembru 2019.)
[10] https://minnowboard.org/minnowboard-turbot/technical-specs (pristupano u oktobru 2019.)
[11] Wendel, Tyler James, M.S. Feature Extraction and Feature Reduction for
Spoken Letter Recognition
[12]https://appliedmachinelearning.blog/2017/11/14/spoken-speaker-identification-based-on-gaussian-mixture-models-python-implementation/ (pristupano u novembru 2019.)
Objavljeno
2020-10-04