КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОРИШЋЕЊА КОНВЕНЦИОНАЛНИХ И ПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА НА ПРИМЕРУ ГРАДА КИКИНДЕ

  • Маја Кузмановић
  • Бојан Батинић Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka - Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na rad
Ključne reči: отпад, управљање отпадом, анализа, подземни системи, подземни контејнери

Apstrakt

Уовом раду је престављена примена различитих система подземних контејнера у свети и код нас, и како би изгледала примена једног од система у граду Кикинда.

Reference

[1] EEA - European Environment Agency, 2012. Material Resources And Waste, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Denmark
[2] Republički zavod za statistiku. 2018. Статистички годишњак Републике Србије, Милана Ракића 5, Београд
[3] Ronka K, Ritola J, Rauhala K 1998. Underground Space in Land-Use Planning, Tunnelling and Underground Space Technology
[4] План управљања отпадом општине Кикинда за период од 2010. до 2020. године. 2018. Извор: www.kikinda.rs
[5] Nexus Novus. 2015. Waste-free Himachal Pradesh A Feasibility Study, Kasturi Nagar, 560043 Bangalore, India
[6] ADEME. 2017. International Benchmark And Cost Analysis Of Automated Vaccuum Waste Collection Projects. 20, avenue du Grésillé BP 90406 | 49004 Angers Cedex 01
[7] Kogler T. 2007. Waste Collection, ISWA Working Group on Collection and Transportation Technology
[8] Аноним. 2018. Improving Quality: Small-town America's cost battle for automated refuse collection, Извор: http://www3.apwa.net
[9] Аноним. 2018. Solid waste collection and transport in large-capacity containers, eurocontainers and press containers, Извор: https://www.mariuspedersen.cz
Objavljeno
2019-05-02
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu