SIMULACIJA EFEKATA SLEPILA ZA BOJE

  • Aleksandra Haška
  • Željen Trpovski
Ključne reči: Dishromatopsija, LMS, RGB

Apstrakt

Cilj ovog rada jeste iznalaženje načina za prevazilaženje dishromatopsije i mogućnosti za njeno rano otkrivanje, kao i simulacija samog efekta radi bližeg i boljeg razumevanja kako osobe sa dishromatopsijom zaista vide. U radu je prezentovan način dolaženja do adetvatne simulacije efekata slepila za boje. U prvom delu rada obrađena je anatomija dela ljudskog oka koji je odgovoran za viđenje boja. Za implementaciju simulacije efekata protanopije, deuteranopije i tritanopije neophod­no je izvršiti prelazak iz RGB u LMS prostor boja. Proces prelaska iz jednog prostora boja u drugi zahtevao je ra­zumevanje sve tri vrste nedostatka, kako bi se na podoban način uticalo na odgovarajuće čepiće.

Reference

[1] Francoise Vienot, Hans Brettel, and Jhon Mollon, Digital Video Colourmaps for Checking the Legibility of Displays by Dichromats. May 29 1998.
[2] Građa i funkcija oka, Vaša online enciklopedija, Januar 16, 2014
Objavljeno
2020-01-30
Sekcija
Animacija u inženjerstvu